Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

Αριθ. Πρωτ:1056471/10448/Β0012/3.7.2002 Παραλαβή δηλώσεων νομικών προσώπων σε ευρώ.

(Παραλαβή δηλώσεων νομικών προσώπων σε ευρώ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2002
Αριθ. Πρωτ:1056471/10448/Β0012

ΘΕΜΑ: Παραλαβή δηλώσεων νομικών προσώπων σε ευρώ.

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων για το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Η καταχώρηση στο σύστημα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των υπόχρεων που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, όλων των κατηγοριών και όλων των περασμένων οικονομικών ετών, θα γίνεται μόνο σε Ευρώ.

2. Σημειώνεται ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., αναφέρονται στην καταχώρηση των δηλώσεων των νομικών προσώπων στο σύστημα TAXIS και όχι στον τρόπο υποβολής και παραλαβής των δηλώσεων αυτών.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η παραλαβή των εκπροθέσμων αρχικών και συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (ΟΕ, ΕΕ, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα κλπ.) και του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ημεδαπές ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμοί κλπ.), που θα υποβάλλονται από τις 17 Ιουνίου 2002 και μετά, θα γίνεται ως ακολούθως:
α) αν την υπόλογη χρήση τα βιβλία είχαν τηρηθεί σε δραχμές, οι δηλώσεις θα παραλαμβάνονται συμπληρωμένες σε δραχμές και

β)αντίθετα, αν την υπόλογη χρήση τα βιβλία είχαν τηρηθεί σε ευρώ, οι δηλώσεις αυτές θα παραλαμβάνονται συμπληρωμένες σε ευρώ.

4. Είναι αυτονόητο, ότι στην περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται συμπληρωμένες σε δραχμές, οι πίνακες που αναφέρονται στην εκκαθάριση φόρων, τελών κλπ. συμπληρώνονται και στα δύο νομίσματα (δραχμές και ευρώ), ενώ αυτοί που αναφέρονται στη βεβαίωση, καταβολή, εκπτώσεις κλπ. συμπληρώνονται μόνο σε ευρώ.

5. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι δηλώσεις που υποβάλλονται σε δραχμές θα παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. σε δραχμές και στη συνέχεια, είτε θα εκκαθαρίζονται χειρόγραφα, δηλαδή εκτός συστήματος TAXIS, είτε θα καταχωρούνται στο σύστημα αυτό σε ευρώ, αφού προηγουμένως ο χρήστης μετατρέψει, εκτός του σώματος της δήλωσης, τα δραχμικά πεδία σε ευρώ με τη σταθερή ισοτιμία (1 ευρώ = 340,750 δραχμές).


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο