Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

Αρ.Πρ.1047073/869/Τ.&Ε.Φ./31.5.2002 Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, επαγγελματικών οχημάτων έτους 2002

(Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, επαγγελματικών οχημάτων έτους 2002)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα 31 Μαϊου 2002
Αρ.Πρ.1047073/869/Τ.&Ε.Φ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: "Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, επαγγελματικών οχημάτων έτους 2002".

Ο   Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ   Κ Α Ι   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν


΄Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ Α΄ 242).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54.Α.20-3-2002).

δ) Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποχρέων στην προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας των επαγγελματικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2002.

ε) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ Β΄ 1485), με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν.1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2002 που καταβάλλονται με ειδικό σήμα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας όλων των επαγγελματικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2002, που κανονικά έληγε στις 31 Μαϊου 2002, παρατείνεται μέχρι 10 Ιουνίου 2002.
Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας θα χορηγούνται μόνο από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο