Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2009 ]

Αρ. Πρωτ.Ε57/14/31/3/2009 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας

(Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΕΕΘ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Αρ. Πρωτ.Ε57/14
Αθήνα 31/3/2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8     10241 ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
   
Πληροφορίες: Γ. Μητροφάνης  
Αρ. Τηλεφ.  : 210 5215246  
FAX            : 210 5223228    
Ε-mail          :  [email protected]    

 Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. (Τμ. Εσόδων)


ΘΕΜΑ: «Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας»

Προκειμένου να διευκολυνθούν όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήματα για τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. και  Ε.Τ.Α.Μ., ώστε να δανειοδοτηθούν από Τραπεζικά Ιδρύματα μέσω του προγράμματος του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
(Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.), παρακαλούμε όπως, στα πλαίσια της νομιμότητας και των δυνατοτήτων των κατά τόπους υπηρεσιών εσόδων, αυτές να χορηγούνται αμέσως, σε όσους εργοδότες έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Ίδρυμα, καθώς και σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν απασχολήσει ποτέ προσωπικό, ενώ για όσους εργοδότες απαιτείται η διενέργεια ελέγχου για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, αυτός να γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα και πάντως οπωσδήποτε εντός της δεκαήμερης προθεσμίας, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Εγκ. 67/99 και 45/01 παρ. 4).


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ    

Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ    
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο