Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2009 ]

ΠΟΛ.1038/19.3.2009 Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων.

(Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
Αριθ.Πρωτ.: 1018427/10248/Β0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ          
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ  ΒΆ
ΠΟΛ: 1038
 
Ταχ. Δ/νση    :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.     :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Θ.Κακλαμάνης
Τηλέφωνο    :210 3375311-312
ΦΑΞ             :210 3375001

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων.

    Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (πρώην παρ. 3 άρθρου 70 του ν.δ. 3323/1955), όσοι παρακρατούν φόρο υποχρεούνται να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε.

2.    Με τις διατάξεις της περ.α' της παρ.7 του άρθρου 54 του ν.2238/1994, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.7 του άρθρου 18 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ ΑΆ194), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι υπόχρεη για την παρακράτηση του φόρου με συντελεστή 10% στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή μερισμάτων είναι η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που τα καταβάλλει. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1.01.2009 και μετά.     
3.    Με την αριθ.1010984/10169/Β0012/ΠΟΛ.1073/3.5.2007 διαταγή μας είχε γίνει δεκτό, ότι οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές εισηγμένες στο Χ.Α. υποχρεούνται να χορηγούν τις βεβαιώσεις μερισμάτων στους δικαιούχους και όχι οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.). Αντίθετα, οι τελευταίες δύνανται (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) να χορηγούν τις βεβαιώσεις αυτές όταν οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες εισηγμένες στο Χ.Α.

Η θέση αυτή υιοθετήθηκε λόγω αφΆ ενός μεν της μη διενέργειας παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που διένειμαν οι ανώνυμες εταιρείες και αφΆ ετέρου, λόγω της υποχρέωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών για έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων μερισμάτων όταν προκύπτουν από ανώνυμους τίτλους μετοχών (περ.α της παρ.2 του άρθρου 39 της αρ. πρωτ.3/304/10.6.2004 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

4.    Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3697/2008 οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 83 του ΚΦΕ, να χορηγούν πλέον τη βεβαίωση μερισμάτων στους δικαιούχους, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: τα στοιχεία του δικαιούχου, ο χρόνος έγκρισης της διανομής από τη γενική συνέλευση, η χρήση από την οποία προέρχονται τα διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα κέρδη, το ποσό της διανομής, καθώς και ο αριθμός των μετοχών του κάθε δικαιούχου, η αξία τους, το ποσό του μερίσματος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.     
    

Ακριβές Αντίγραφο
 Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

    
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ         
               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ       


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο