Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2007 ]

1093805/621/0015/3.12.2007 Καταλογισμός παραβάσεων για απώλεια βιβλιαρίων συντήρησης του Ν. 1809/1988.

(Καταλογισμός παραβάσεων για απώλεια βιβλιαρίων συντήρησης του Ν. 1809/1988.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1093805/621/0015/3.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1093805/621/0015/3.12.2007

ΘΕΜΑ: Καταλογισμός παραβάσεων για απώλεια βιβλιαρίων συντήρησης του Ν. 1809/1988.

    Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ, της παραγράφου 3, του άρθρου 10, του ν. 1809/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν (από 1.1.2007), με τις διατάξεις της παραγράφου 19, του άρθρου 34, του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄276), σε περίπτωση μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας σε  δύο (2).
    Κατά συνέπεια, με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις σε περίπτωση μη διαφύλαξης (απώλειας) βιβλιαρίων συντήρησης και επισκευών, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε απωλεσθέν βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο  ισούται με τη Βάση Υπολογισμού 1 επί τον οικείο συντελεστή βαρύτητας που έχει αριθμητική τιμή δύο (2).
Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή (απώλεια βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών), δεν προβλέπεται  εφαρμογή ανώτατου ορίου προστίμου δηλαδή οροφών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο