Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2007 ]

1098742/655/0015/11.12.2007 Παρέχονται πληροφορίες σε θέματα παραβάσεων φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988.

(Παρέχονται πληροφορίες σε θέματα παραβάσεων φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1098742/655/0015/11.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1098742/655/0015/11.12.2007

ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες σε θέματα παραβάσεων φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988.

    Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 10 του ν.1809/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄222), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παράγραφο 19,  του άρθρου 34, του ν.3522/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄276), ειδικά στην περίπτωση παραβάσεων λόγω παραβίασης ή παραποίησης φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων, που έχουν άδεια καταλληλότητας από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 ή επέμβασης κατά οποιονδήποτε τρόπο στην λειτουργία του μηχανισμού ή διάθεσης ή χρησιμοποίησης παραβιασμένου ή διαφοροποιημένου ή παραποιημένου τέτοιου μηχανισμού, εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται ανά υπαίτιο ως εξής : …………  
    2.     Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτετε στο έγγραφό σας, στην έδρα της ελεγχόμενης επιχείρησης  με αντικείμενο εργασιών εκδόσεις ξενόγλωσσων βιβλίων και εμπορία βιβλίων, βρέθηκε  Η/Υ με εγκατεστημένο λογισμικό μέσω του οποίου εκδίδονταν από εκτυπωτή απομιμήσεις αποδείξεων λιανικής πώλησης, που προσομοίαζαν με τις Α.Λ.Π. που εκδίδονταν από την εγκεκριμένη Φ.Τ.Μ. με αριθμό μητρώου….., η οποία είναι δηλωμένη στην Δ.Ο.Υ………., στο όνομα  ατομικής επιχείρησης με όμοιο αντικείμενο εργασιών (έκδοση – εμπορία βιβλίων) με την επωνυμία ……….Αντώνιος,.
    Όπως δε συμπληρωματικά μας γνωρίσατε, οι εν λόγω Α.Λ.Π., που αναγράφουν ως εκδότη την επιχείρηση …..Αντώνιος, αφορούν πραγματικές συναλλαγές της άλλης επιχείρησης
    3.    Συνεπώς, με βάση τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφό σας και όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα, έχουμε την άποψη ότι οι ανωτέρω διατάξεις (παράγραφος 1 του παρόντος), δεν έχουν εφαρμογή στην συγκεκριμένη περίπτωση, διότι όπως ρητά ορίζεται, οι διατάξεις αυτές αφορούν περιπτώσεις παραβίασης ή παραποίησης ή εν γένει επέμβασης στη λειτουργία φορολογικών μηχανισμών, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988.
     6.     Το παρόν κοινοποιείται στη Δ/νση Ελέγχου με συνημμένα τα  έγγραφα της Υ.Π.Ε.Ε., προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα αν οι εκδοθείσες με τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο αποδείξεις, εμπίπτουν στην έννοια των πλαστών και εικονικών στοιχείων  του άρθρου 19 του ν. 2523/1997, λόγω αρμοδιότητας.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο