Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2007 ]

1085366/555/0015/6.11.2007 Χρήση ή μη Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για την τήρηση και σήμανση της κατάστασης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

(Χρήση ή μη Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για την τήρηση και σήμανση της κατάστασης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1085366/555/0015/6.11.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1085366/555/0015/6.11.2007

ΘΕΜΑ: Χρήση ή μη Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για την τήρηση και σήμανση της κατάστασης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

    Σε απάντηση της από 5.9.2007 αίτησής σας, με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν θα πρέπει να σημαίνεται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. η κατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), στην περίπτωση που αυτή εκδίδεται με μηχανογραφικό τρόπο, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

    1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύει (από 11.5.1994), για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μέσα στον ίδιο μήνα,  προς τον ίδιο επιτηδευματία ή πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ο πωλητής επιτηδευματίας μπορεί, να τηρεί αθεώρητη κατάσταση (διπλότυπη), προκειμένου να εκδίδει σε μηνιαία  βάση (ή σε μικρότερα διαστήματα) τιμολόγιο με συνοπτική περιγραφή  των αγαθών ή των υπηρεσιών, επισυνάπτοντας το ένα αντίτυπο της κατάστασης. Η κατάσταση δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα αυτής προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού ή όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ\' ιδίαν διατάξεις.
    Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. όπως ισχύουν, όλα τα φορολογικά στοιχεία του άρθρου 12 (και επομένως και το Τιμολόγιο Παροχής στις επαναλαμβανόμενες παροχές υπηρεσιών) που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία του προηγούμενου μήνα.
    Περαιτέρω,  με το αριθμ. 1103305/1144/0015/20.2.2004 έγγραφό μας έχει διευκρινισθεί ότι, η κατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.,  εφόσον εκδίδεται με μηχανογραφικό τρόπο δεν σημαίνεται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
    Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι, ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρησή σας προμηθευτεί Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. προκειμένου να σημαίνει τα τιμολόγια παροχής (για τις επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες), τα οποία θα εκδίδει πλέον με μηχανογραφικό τρόπο,  συνεχίζοντας παράλληλα να τηρεί με μηχανογραφικό τρόπο  την σχετική κατάσταση κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, η τελευταία  εξακολουθεί να εκδίδεται χωρίς σήμανση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο