Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2007 ]

1102225/681/0015/20.12.2007 Έκδοση τιμολογίου προς ιδιώτη.

(Έκδοση τιμολογίου προς ιδιώτη.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:1102225/681/0015/20.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1102225/681/0015/20.12.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση τιμολογίου προς ιδιώτη.

    Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι, σε επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία γκαραζοπορτών-ρολών και υποχρεούται στη χρήση φ.τ.μ. του ν.1809/1988 για τις λιανικές πωλήσεις που διενεργεί, ζητήθηκε από πελάτη της ιδιώτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 και 3 του π. δ/γματος 186/1992 (Κ.Β.Σ.)  και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, η έκδοση τιμολογίου αντί απόδειξης λιανικής πώλησης (α.λ.π.) με τη χρήση φ.τ.μ. και περαιτέρω ρωτάτε ποια είναι η ορθή κατά τον Κ.Β.Σ. αντιμετώπιση στην περίπτωση που προαναφέρεται.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.    Σύμφωνα με την παρ.12.2.4 (περ. θΆ)  της εγκυκλίου 3/1992 η έκδοση τιμολογίων προς ιδιώτες, μολονότι δεν απαγορεύεται ρητά από τον Κώδικα, πρέπει να αποφεύγεται γιατί δημιουργεί σύγχυση όσον αφορά άλλες φορολογικές διατάξεις (διάκριση χονδρικών- λιανικών πωλήσεων κ.λπ). Σε καμία δε περίπτωση δε μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο προς ιδιώτη, όταν η πωλήτρια επιχείρηση εμπίπτει στην υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ., οπότε η σχετική συναλλαγή καλύπτεται μόνο με την απόδειξη της φ.τ.μ., γιατί διαφορετικά καταστρατηγούνται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις και συντρέχει λόγος καταλογισμού παραβάσεων για τη μη χρήση φ.τ.μ. (άρθρο 10 παρ. 3 του ν 1809/1988).
    2.    Περαιτέρω,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 (περ.θΆ), του άρθρου 5 του ν.2523/1997,κατΆ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν για τη συγκεκριμένη συναλλαγή έχει εκδοθεί το μη προσήκον φορολογικό στοιχείο, εφόσον το εκδοθέν περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δεδομένα του προβλεπόμενου, έχει εκδοθεί στον οριζόμενο γιΆ αυτό χρόνο και φέρει θεώρηση στην περίπτωση που απαιτείται.
    3.    Ενόψει των προαναφερομένων, δε στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου πώλησης αγαθών προς ιδιώτη, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρ.1 και 2 του παρόντος, θέμα πραγματικό, που εκτιμάται σε κάθε περίπτωση από τα αρμόδια όργανα κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο