Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2007 ]

1090346/591/0015/4.10.2007 Επανάληψη διαδικασίας λόγω ακύρωσης της απόφασης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. για νομική πλημμέλεια.

(Επανάληψη διαδικασίας λόγω ακύρωσης της απόφασης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. για νομική πλημμέλεια. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1090346/591/0015/4.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1090346/591/0015/4.10.2007

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαδικασίας λόγω ακύρωσης της απόφασης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. για νομική πλημμέλεια.

    Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 22959/19.9.2007 έγγραφό σας σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία σε περίπτωση επανάληψης διαδικασίας συνεπεία έκδοσης δικαστικής απόφασης που ακυρώνει απόφαση επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. επειδή δεν προηγήθηκε ακρόαση του φορολογούμενου, αλλά και γενικά εάν πρέπει να κλητεύεται από τη Δ.Ο.Υ. προς ακρόαση ο φορολογούμενος πριν επιβληθεί πρόστιμο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με την υπ΄ αρ. 3710/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ανωτέρω δικαστηρίου το ζήτημα συνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 7 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) σε σχέση με το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, αναμένεται δηλαδή να δοθεί απάντηση στο ερώτημα εάν με τις υφιστάμενες διατάξεις και την ακολουθούμενη διαδικασία ικανοποιείται η συνταγματική επιταγή προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου πριν από διοικητική ενέργεια ή λήψη μέτρου που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.
2.    Ενόψει των προαναφερομένων, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, άποψη της Διοίκησης είναι οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου μας να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τις ήδη ακολουθούμενες διαδικασίες ως προς την έκδοση και κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων (αρχικών) στους φορολογούμενους.
3.    Όσον αφορά δε τις εκδιδόμενες και κοινοποιούμενες καταλογιστικές πράξεις που ακυρώνονται από τα διοικητικά δικαστήρια ως νομικά πλημμελείς, λόγω μη τήρησης του τύπου της προηγούμενης κλήτευσης, σαφώς πρέπει να ακολουθήσει η έκδοση νέων καταλογιστικών πράξεων απαλλαγμένων από το τυπικό ελάττωμα, σε συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις (να καλείται δηλαδή ο φορολογούμενος σε ακρόαση για να παραθέσει τις απόψεις του, εφόσον αυτό ορίζεται με τη δικαστική απόφαση), με παράλληλη δυνατότητα άσκησης έφεσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο