Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-08-2007 ]

1081119/523/0015/23/8/2007 Διαβίβαση ερωτήματος σχετικά με το ύψος προστίμου Κ.Β.Σ.

(Διαβίβαση ερωτήματος σχετικά με το ύψος προστίμου Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1081119/523/0015/23/8/2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1081119/523/0015/23/8/2007

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση ερωτήματος σχετικά με το ύψος προστίμου Κ.Β.Σ.

    Σας διαβιβάζουμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες την αίτηση της ενδιαφερόμενης σχετικά  με το ύψος του προστίμου που πρέπει να επιβληθεί στον πελάτη της, δικής σας αρμοδιότητας, για την καταχώριση στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων τιμολογίου αγοράς με διπλάσια αξία και παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι, η ανακριβής καταχώριση  στοιχείου αγοράς, ανεξάρτητα εάν εξαιτίας αυτής αυξάνεται ή μειώνεται το φορολογικό αποτέλεσμα, συνιστά αυτοτελή παράβαση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 και για την επιβολή του οικείου προστίμου εφαρμόζεται για κάθε μία ανακριβή καταχώριση η Βάση Υπολογισμού 1 της περίπτωσης α΄  της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 και όχι το πρόστιμο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του ιδίου άρθρου, καθόσον οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επί καταχώρισης ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ουδόλως φορολογικό στοιχείο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο