Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-08-2007 ]

1067354/455/0015/1.8.2007 Επιβολή ή μη προστίμου του άρθρου 5 του ν.2523/1997 στην περίπτωση νόθευσης στοιχείου.

(Επιβολή ή μη προστίμου του άρθρου 5 του ν.2523/1997 στην περίπτωση νόθευσης στοιχείου.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1067354/455/0015/1.8.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1067354/455/0015/1.8.2007

ΘΕΜΑ: Επιβολή ή μη προστίμου του άρθρου 5 του ν.2523/1997 στην περίπτωση νόθευσης στοιχείου.

    Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν είναι δυνατή η μη επιβολή προστίμου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (Α΄179), σε περίπτωση παράβασης που αφορά νόθευση στοιχείου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

    Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997 προβλέπεται η επιβολή προστίμων για κάθε πράξη ή παράλειψη εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), εκτός από τις παραβάσεις που περιοριστικά αναφέρονται στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου για τις οποίες κατ΄ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο και στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι παραβάσεις για εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα στοιχεία.
    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του προαναφερόμενου άρθρου, η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η λήψη εικονικών και η νόθευση αυτών, αποτελεί ιδιάζουσα φορολογική παράβαση που επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη του ποσού των 880 ευρώ, χωρίς να συναρτάται η επιβολή του προστίμου από την ύπαρξη ή μη άλλων προϋποθέσεων, όπως για παράδειγμα από το εάν η πράξη αυτή επηρεάζει το οικονομικό αποτέλεσμα. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11, δεν καταλογίζεται ιδιαίτερη παράβαση για την καταχώρηση εικονικών, πλαστών ή νοθευμένων στοιχείων, εφόσον επιβάλλεται το πρόστιμο της περίπτωσης β΄, που προαναφέρθηκε.
    Κατά συνέπεια, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν είναι δυνατή η μη επιβολή προστίμου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση νόθευσης στοιχείου.
    Το παρόν κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ελέγχου με φωτοαντίγραφο του εγγράφου του ……………..για τυχόν δικές της ενέργειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο