Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2007 ]

1055206/365/0015/15/6/2007 Χρόνος αναγωγής παράβασης διατάξεων του Κ.Β.Σ.

(Χρόνος αναγωγής παράβασης διατάξεων του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1055206/365/0015/15/6/2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1055206/365/0015/15/6/2007

ΘΕΜΑ: Χρόνος αναγωγής παράβασης διατάξεων του Κ.Β.Σ.

    Με το 10329/22.5.2007 έγγραφό σας μας γνωρίζετε ότι κατά τον έλεγχο που έγινε από την ΥΠ.Ε.Ε. σε επιτηδευματία στις 19.3.2007, με σκοπό να διαπιστωθεί αν καταχωρήθηκαν στο βιβλίο απογραφών του τα αποθέματα τέλους χρήσης της 31.12.2006, ο τελευταίος δεν επέδειξε το εν λόγω βιβλίο κι έτσι του καταλογίστηκε σχετική παράβαση. Κατόπιν τούτων ρωτάτε αν η υπόψη παράβαση αφορά τη χρήση 1.1 – 31.12.2006 ή τη χρήση 1.1 – 31.12.2007.

Αναφορικά με το θέμα αυτό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

        1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι οι παραβάσεις μη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών εγγραφών στα βιβλία ή μη επίδειξης αυτών ανάγονται στο χρόνο που διαπιστώνονται ή πιστοποιούνται κι εάν ο χρόνος αυτός είναι μετά τη διαχειριστική περίοδο που έπαυσε να υφίσταται το πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των παραβάσεων λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος αυτού. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από τα έτη στα οποία αναφέρονται και αφορούν τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών στα βιβλία, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).
    2.    Με βάση όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι η παράβαση την οποία διέπραξε ο συγκεκριμένος επιτηδευματίας είναι μη επίδειξη του βιβλίου απογραφών  της διαχειριστικής χρήσης 1.1 – 31.12.2006, άρα η εν λόγω παράβαση αφορά αυτή τη διαχειριστική χρήση, επειδή δε πιστοποιήθηκε στις 19.3.2007, ανάγεται στο έτος 2007.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο