Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2007 ]

1106082/715/0015/20.12.2007 Εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. και Επίδραση στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.

(Εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. και Επίδραση στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1106082/715/0015/20.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1106082/715/0015/20.12.2007

ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσμη  υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Επίδραση στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν είναι ουσιαστικά ορθή η παράβαση που καταλογίστηκε σε βάρος σας λόγω εκπρόθεσμης υποβολής μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. στα πλαίσια ελέγχου των φορολογικών σας υποχρεώσεων κατ' εφαρμογή της εγκυκλίου 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 ( έλεγχος προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και ΠΟΛ. 1083/2003), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 8 περίπτωση β΄ του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο, ο οποίος μεταξύ άλλων δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία καθώς και από 22.12.2006 δηλώσεις φόρου εισοδήματος (οικονομικά έτη 2005 και εφεξής).
Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύννομη έκδοση των στοιχείων είτε αθεώρητων (ΠΟΛ. 1083/2003 - παράγραφος 7.β) είτε με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (ΠΟΛ. 1082/2003 - παράγραφος 6.ε.) μετά την 1η του έβδομου μήνα κάθε διαχειριστικού έτους.
2. Ενόψει των ανωτέρω ο έλεγχος υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. (περιοδικής, εκκαθαριστικής) εμπίπτει στις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 36 και κατά συνέπεια στην περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή) υφίσταται παράβαση για μη τήρηση των προϋποθέσεων σύννομης έκδοσης των φορολογικών στοιχείων επιχείρησης με βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, δηλαδή λογιζομένων ως έκδοση αθεώρητων.
Τέλος, επισημαίνεται  ότι το πρόστιμο είναι κύρωση διοικητική και για την επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η διαπίστωση της παράβασης (ερμηνευτική εγκύκλιος 3/1992, 'Aρθρο 32.0).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο