Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-1995 ]

1087760/7103-20/0016/25.7.1995 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ. των νομών Γρεβενών και Κοζάνης, που επλήγησαν από το σεισμό της 13ης Μαϊου 1995

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ. των νομών Γρεβενών και Κοζάνης, που επλήγησαν από το σεισμό της 13ης Μαϊου 1995 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠαράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών
στις Δ.Ο.Υ. των νομών Γρεβενών και Κοζάνης, που επλήγησαν από το σεισμό της
13ης Μαϊου 1995
1087760/7103-20/0016/25.7.1995

Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 8 του ν.1284/82 (ΦΕΚ 114 Α') με την οποία
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις
προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/92 (ΦΕΚ 34Α') με την
οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση
τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή
φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
3. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν.2275/94 (ΦΕΚ 238 Α') με
την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών σε εξαιρετικές
περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να εκδίδει αποφάσεις του με
τις οποίες να αναστέλλεται στις πληγείσες περιοχές η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων
χρεών προς το Δημόσιο, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να
ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες
δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
που αναλογούν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
4. Την απόφασή μας αριθ. 1071130/5597-20/0016/16.6.95 (ΦΕΚ 550 Β') με την
οποία:
α. Παρατείναμε μέχρι 31 Ιουλίου 1995 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και την καταβολή βεβαιωμένων
χρεών στις ΔΟΥ των νομών Γρεβενών και Κοζάνης που έληξαν από 13 Μαϊου 1995
μέχρι 20 Ιουλίου 1995 και
β. αναστείλαμε μέχρι 31 Ιουλίου 1995 την πληρωμή των βεβαιωμένων και
ληξιπροθέσμων μέχρι 30 Ιουλίου 1995 χρεών προς το Δημόσιο των οφειλετών
κατοίκων των ανωτέρω περιοχών.
5. Το γεγονός ότι δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα η οικονομική και κοινωνική ζωή
των περιοχών των νομών Γρεβενών και Κοζάνης που επλήγησαν από τους σεισμούς της
13ης Μαϊου 1995.
6. Την αριθ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες
στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε
1. Παρατείνουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς και την καταβολή βεβαιωμένων
χρεών στις ΔΟΥ των νομών Γρεβενών και Κοζάνης, που επλήγησαν από το σεισμό της
13ης Μαϊου 1995, οι οποίες έληξαν ή θα λήξουν από 13 Μαϊου 1995 μέχρι και 31
Δεκεμβρίου 1995, συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.
έτους 1994 των επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. που έληξε στις 10
Μαϊου 1995.
2. Αναστέλλουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995 την πληρωμή των βεβαιωμένων και
ληξιπροθέσμων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995 χρεών προς το Δημόσιο των οφειλετών
κατοίκων των ανωτέρω περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό.
Τυχόν ρυθμίσεις που θα γίνουν για τα χρέη που παρατείνονται ή αναστέλλονται θα
αφορούν μόνο στις περιοχές που θα χαρακτηρισθούν με Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου ως σεισμόπληκτες.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο