Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2007 ]

1109531/692/0015/15.11.2007 Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και Επίδραση στην έκδοση αθεωρήτων στοιχείων.

(Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και Επίδραση στην έκδοση αθεωρήτων στοιχείων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1109531/692/0015/15.11.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1109531/692/0015/15.11.2007

ΘΕΜΑ: Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ – Επίδραση στην έκδοση αθεωρήτων στοιχείων.

    Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, με την οποία ζητάτε ευνοϊκότερη αντιμετώπιση της παράβασης που διαπιστώθηκε σε βάρος σας (μη υποβολή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2004)  στα πλαίσια ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής σας στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1083/2003 και για τους λόγους που επικαλείσθε σ' αυτήν σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο, ο οποίος μεταξύ των άλλων δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήματος.
    Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύννομη έκδοση των στοιχείων είτε αθεωρήτων (ΠΟΛ. 1083/03) είτε με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ      (ΠΟΛ. 1082/03).
    Εξάλλου όπως προφανώς σας είναι ήδη γνωστό, στο ίδιο μέτρο του ελέγχου των υποχρεώσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. υπόκεινται και οι επιτηδευματίες που θεωρούν τα στοιχεία τους μέσω των Δ.Ο.Υ. (κλασσικός τρόπος), οι οποίοι μάλιστα ελέγχονται και για τα ασφαλιστικά τους χρέη ή τις οφειλές τους προς τα Επιμελητήρια, κάθε φορά που προσέρχονται για θεώρηση μη δυνάμενοι να θεωρήσουν στοιχεία, όταν δεν είναι συνεπείς.
    Στην περίπτωση δε που δεν θεωρηθούν φορολογικά στοιχεία λόγω ύπαρξης χρεών ή μη υποβολής δηλώσεων (όπως π.χ. εκκαθαριστική Φ.Π.Α.) και οι υπόψη επιτηδευματίες εκδώσουν αθεώρητα στοιχεία, επιβάλλονται σε βάρος τους οι κυρώσεις για έκδοση αθεώρητων στοιχείων (αυτοτελείς παραβάσεις), χωρίς να είναι δυνατός ο μη καταλογισμός της παράβασης εάν το δηλώσουν στη Δ.Ο.Υ. πριν τον έλεγχο ή η μείωση του προστίμου (μετάταξη στις γενικές παραβάσεις) εάν έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία αυτά στα βιβλία τους πριν τον έλεγχο, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν υφίσταται η προϋπόθεση της παραδρομής.   
    Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, το πρόστιμο είναι κύρωση διοικητική και για την επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η διαπίστωση της παράβασης (ερμηνευτική εγκύκλιος 3/1992, 'Aρθρο 32.0).
    Από τα προαναφερθέντα, γίνεται κατανοητό ότι το αίτημά σας για ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των παραβάσεων που σας έχουν επιβληθεί, κατΆ εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., για το οποίο απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, δεδομένου ότι θα συνιστούσε άνιση μεταχείριση αφενός σε σχέση με τους επιτηδευματίες που θεωρούν τα στοιχεία τους μέσω των Δ.Ο.Υ. και αφετέρου σε σχέση με τους επιτηδευματίες που υπάγονται στις προαναφερόμενες αποφάσεις, σε βάρος των οποίων έχουν ήδη επιβληθεί από τις Δ.Ο.Υ. οι προβλεπόμενες κυρώσεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο