Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-08-2007 ]

1066321/446/0015/9.8.2007 Χρόνος διαφύλαξης των θεωρημένων αχρησιμοποίητων στοιχείων του Κ.Β.Σ.

(Χρόνος διαφύλαξης των θεωρημένων αχρησιμοποίητων στοιχείων του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1066321/446/0015/9.8.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1066321/446/0015/9.8.2007

ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης  των θεωρημένων αχρησιμοποίητων στοιχείων του Κ.Β.Σ.

    Σε απάντηση της από 3.7.2007 αίτησής σας, με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε το χρόνο διαφύλαξης των θεωρημένων αχρησιμοποίητων στοιχείων του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992),  θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

    Κατά πάγια διοικητική θέση (εγκύκλιοι Σ 1956/ΠΟΛ. 194/18.6.1987, 1100480/863/Β0015/ΠΟΛ. 1264/6.11.2000 και έγγραφό μας 1011014/60/0015/5.2.1999), προσκομίζονται για ακύρωση, όταν συντρέχει περίπτωση (π.χ. διακοπή εργασιών) μόνο τα θεωρημένα αχρησιμοποίητα φορολογικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων που είχαν θεωρηθεί μέχρι 31/12/1996 και τα οποία είχαν καταστεί άκυρα ως προς την θεώρησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2515/1997.
Όπως διευκρινίστηκε με το έγγραφο μας 1059171/468/19.7.2006, η υποχρέωση προσκόμισης των θεωρημένων αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων υφίσταται σε κάθε περίπτωση   ανεξάρτητα  από το χρόνο διαφύλαξης των χρησιμοποιούμενων στοιχείων, ,δεδομένου ότι τα  στοιχεία  αυτά δεν αφορούν συγκεκριμένες χρήσεις αφού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.
 Συμπερασματικά, ο χρόνος διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων και κατ' επέκταση η παραγραφή του χρόνου διαφύλαξης αυτών, που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. συναρτάται με τις χρήσεις που αυτά αφορούν - εμπεριέχουν και όχι με το χρόνο θεώρησης αυτών, αφορά δηλαδή τα χρησιμοποιημένα στοιχεία.  
    Έτσι για παράδειγμα, εάν σε δελτίο αποστολής που φέρει θεώρηση το έτος 1994 έχουν καταχωρηθεί συναλλαγές των χρήσεων 1994, 1995 και 1996 (οικ. έτη 1995 – 1997), ο χρόνος διαφύλαξης αυτού (με βάση την τελευταία χρήση που εμπεριέχει, δηλαδή το 1996), έληγε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. το 2003, εφόσον το στέλεχος είχε όλο εξαντληθεί – χρησιμοποιηθεί (και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ύπαρξης στη χρήση αυτή πλαστών, εικονικών κ,λπ. στοιχείων).  
    Κατά συνέπεια, η  μη προσκόμιση από τον υπόχρεο, κατά την διακοπή των εργασιών του, των θεωρημένων αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων, επισύρει σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 8 περ. θ') του ν. 2523/1997.
    Τέλος, σημειώνεται ότι για τον τρόπο απόδειξης-δήλωσης ότι τα θεωρημένα φορολογικά στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί (εξαντληθεί) ή όχι, σας γνωρίζουμε ότι η διαπίστωση αυτή είναι σε κάθε περίπτωση θέμα πραγματικό, η εξέταση του οποίου ανήκει στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του υπαλλήλου που έχει ορισθεί από αυτόν, ο οποίος μπορεί να το εξετάζει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ( π.χ. από οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσει ο υπόχρεος).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο