Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-1995 ]

1087759/7102-20/0016/25.7.1995 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις αρμόδιες ΔΟΥ των περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό της 15ης Ιουνίου 1995

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις αρμόδιες ΔΟΥ των περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό της 15ης Ιουνίου 1995 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠαράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών
στις αρμόδιες ΔΟΥ των περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό της 15ης Ιουνίου
1995
1087759/7102-20/0016/25.7.1995

Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 8 του ν.1284/82 (ΦΕΚ 114Α') με την οποία
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις
προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34Α') με την
οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση
τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή
φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
3. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238Α') με
την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών σε εξαιρετικές
περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να εκδίδει αποφάσεις του με
τις οποίες να αναστέλλεται στις πληγείσες περιοχές η είσπραξη των ληξιπροθέσμων
χρεών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να
ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες
δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
που αναλογούν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
4. Τις αποφάσεις αριθ. 1074075/5937-20/0016/22.6.1995 (ΦΕΚ 572Β') και αριθ.
1077351/6165-20/0016/29.6.1995 με τις οποίες:
α. Παρατείναμε μέχρι 31 Ιουλίου 1995 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων ΦΠΑ και ΦΜΥ καθώς και την καταβολή
βεβαιωμένων χρεών φορολογουμένων της ΔΟΥ Αιγίου και κατοίκων ή επιχειρήσεων των
κοινοτήτων των Αγ. Πάντων, Ερατεινής, Πανόρμου και Τολοφώνος Ν.Φωκίδας για
υποχρεώσεις τους βεβαιωμένες ή με βάση δήλωση στην ΔΟΥ Λιδωρικίου που έληξαν
από 15 Ιουνίου 1995 μέχρι 30 Ιουλίου 1995 και
β. αναστείλαμε μέχρι 31 Ιουλίου 1995 την πληρωμή των βεβαιωμένων και
ληξιπροθέσμων μέχρι 30 Ιουλίου 1995 χρεών προς το Δημόσιο των οφειλετών
κατοίκων των ανωτέρω κοινοτήτων και της περιοχής Αιγίου που επλήγησαν από το
σεισμό.
5. Το γεγονός ότι δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα η οικονομική και κοινωνική ζωή
των κατοίκων των κοινοτήτων Αγ. Πάντων, Ερατεινής, Πανόρμου και Τολοφώνος του
Ν.Φωκίδος και της περιοχής Αιγίου που επλήγησαν από τους σεισμούς της 15ης
Ιουνίου 1995.
6. Την αριθ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154Β') κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες
στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε
1. Παρατείνουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων ΦΠΑ και ΦΜΥ οι οποίες έληξαν ή θα λήξουν
από 15 Ιουνίου 1995 έως 31 Δεκεμβρίου 1995 των φορολογουμένων κατοίκων και
επιχειρήσεων των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό της 15ης Ιουνίου 1995
και που περικλείονται από τα Διοικητικά όρια των Δήμων και Κοινοτήτων των Νομών
Αχαϊας και Φωκίδας, όπως αυτά καθορίζονται με την αριθ. 266/18.7.95 Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου.
Επίσης παρατείνουμε μέχρι την ίδια ημερομηνία την προθεσμία πληρωμής των
βεβαιωμένων στις αρμόδιες ΔΟΥ χρεών προς το Δημόσιο των οφειλετών κατοίκων των
ανωτέρω περιοχών που έληξε ή θα λήξει από 15 Ιουνίου 1995 έως 31 Δεκεμβρίου
1995.
2. Αναστέλλουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995 την πληρωμή των βεβαιωμένων και
ληξιπροθέσμων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995 χρεών προς το Δημόσιο των οφειλετών
κατοίκων των ανωτέρω περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο