Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-11-2007 ]

1110277/749/0015/22.11.2007 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών από ασφαλιστικό πράκτορα.

(Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών από ασφαλιστικό πράκτορα.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1110277/749/0015/22.11.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1110277/749/0015/22.11.2007

ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών από ασφαλιστικό πράκτορα.

    Με την από 16.11.2007 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ασκείτε το επάγγελμα του ασφαλιστικού πράκτορα, για το δε έτος 2006 είχατε συνεργασία και λάβατε προμήθειες από ασφαλιστική εταιρία η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση το Φεβρουάριο του έτους 2007 και ουδέποτε μέχρι σήμερα σας εξέδωσε εκκαθάριση για τις προαναφερθείσες προμήθειες. Ενόψει των ανωτέρω ρωτάτε εάν πρέπει να περιλάβετε τα ποσά που έχετε λάβει ως προμήθεια από την ως άνω ασφαλιστική εταιρία στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών –προμηθευτών για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2006.

Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1 και 14  του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευματίας για την παροχή υπηρεσιών σε άλλο επιτηδευματία εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής του.
2.    Με την εγκύκλιο Α. 9934/197/ΠΟΛ 176/1977, αφού λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παροχής υπηρεσιών των συνεργαζόμενων με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, παρασχέθηκε η δυνατότητα να εκδίδουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις το βραδύτερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκκαθαρίσεις για τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που παρασχέθηκαν από αυτές κατά το προηγούμενο έτος στους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλίσεων και ασφαλειομεσίτες, στις οποίες αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου και το ποσό της προμήθειας.  Όπως δε επισημαίνεται στην ίδια ως άνω εγκύκλιο, στην περίπτωση αυτή παρέλκει η έκδοση τιμολογίων από τους δικαιούχους των προμηθειών.
3.    Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από ασφαλιστικό πράκτορα για προμήθειες που λαμβάνει από ασφαλιστική εταιρία “παρέλκει” εφόσον εκδοθεί εκκαθάριση προμηθειών, και εφόσον όπως μας γνωρίσατε με την σχετική αίτηση σας ουδέποτε εκδόθηκε εκκαθάριση από την ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να εκδοθεί από μέρους σας τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την εν λόγω εταιρία για τις προμήθειες που λάβατε για το ημερολογιακό έτος 2006, το οποίο και θα συμπεριληφθεί στα στοιχεία που υποβάλλετε για διασταύρωση με τη συγκεντρωτική κατάσταση πελατών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο