Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2007 ]

1090880/600/0015/17.10.2007 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ.1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

(Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ.1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1090880/600/0015/17.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1090880/600/0015/17.10.2007

ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ.1α του άρθρου 20 του    Κ.Β.Σ. από εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

    Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, με το οποίο μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν αυτοκινητιστής-εκμεταλλευτής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ),έχει υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ.1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π. δ/γμα 186/1992), για αποζημίωση που έλαβε κατά το έτος 2003 από ασφαλιστική εταιρία (λόγω ζημιάς που προκλήθηκε στο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητό του -ΤΑΞΙ) και σε καταφατική περίπτωση εάν επιβάλλεται πρόστιμο για μη υποβολή στοιχείων του άρθρου 20 του Κώδικα αυτού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997  , θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1.    Οι εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών κάθε έτος, με τις συναλλαγές και τα δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων), όπως όλοι οι επιτηδευματίες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν τηρούν φορολογικά βιβλία, δεδομένου ότι, βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1163/1994 κ.λπ.) δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.
2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, όπως τέθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 23 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄/22-12-2006) σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή τρία (3),εκτός εάν ο υπόχρεος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής υποβάλλει εκπρόθεσμα τα στοιχεία και προκύπτει ότι τα συνολικά μεγέθη είναι μέχρι του ορίου των 14.673 ευρώ, οπότε εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) ίσος με τη μονάδα.
3.         Ενόψει των προαναφερομένων,    ο υπόψη αυτοκινητιστής-εκμεταλλευτής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ),μη υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ., είχε υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικής κατάστασης «προμηθευτών» για το έτος 2003, για αποζημίωση αξίας 1.140 ευρώ, που έλαβε από ασφαλιστική εταιρία (λόγω ζημιάς που προκλήθηκε στο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητό του -ΤΑΞΙ). Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε η ανωτέρω κατάσταση από τον υπόχρεο επιτηδευματία (ή θα υποβληθεί αυτή εκπρόθεσμα), συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο, που ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο