Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2007 ]

1039425/245/0015/20/4/2007 Επιστροφή Φ.Π.Α σε εκμεταλλευτές λεωφορείων.- Τύπος εκδιδόμενων εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων.

(Επιστροφή Φ.Π.Α σε εκμεταλλευτές λεωφορείων.- Τύπος εκδιδόμενων εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1039425/245/0015/20/4/2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1039425/245/0015/20/4/2007

ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α σε εκμεταλλευτές λεωφορείων.- Τύπος εκδιδόμενων εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων.

Απαντώντας στο από 15/3/2007 υπόμνημα …. το οποίο  διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από το γραφείο του κου Υφυπουργού σχετικά με επιστροφή καταβληθέντος Φ.Π.Α. στους υπόψη επιτηδευματίες και όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 13 (παρ.1),18 (παρ.3) και 19 (παρ.1Β) του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) προκύπτει ότι τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων, είναι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται με τη μορφή δίπτυχων ή τρίπτυχων αντιτύπων(αντί διπλότυπων ή τριπλότυπων) για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου είδους των συναλλαγών, είναι δε αθεώρητα όταν μεταφέρονται πρόσωπα με λεωφορεία που εκτελούν συγκοινωνίες. Το ένα από αυτά τα αντίτυπα παραδίδεται στον επιβάτη και το άλλο παραμένει στο στέλεχος ως δικαιολογητικό εγγραφής για την εμφάνιση του εσόδου στα τηρούμενα βιβλία από την επιχείρηση.
2.     Στην προκειμένη περίπτωση η έκδοση των εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων από τους λεωφορειούχους της Μήλου κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο με τις πιο πάνω διατάξεις (μονόπτυχων και όχι δίπτυχων),συνιστά παράβαση πλημμελούς έκδοσης αυτών. Η ανωτέρω παράβαση που δεν αναφέρεται ρητά στις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997,ως αυτοτελής παράβαση, θεωρείται γενική παράβαση, για την οποία επιβάλλεται ένα γενικό, ενιαίο ανά διαχειριστική περίοδο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το πλήθος των πράξεων ή παραλείψεων.
3.      Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. ορίζεται μεταξύ άλλων ότι τα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή, όταν ο υπόχρεος τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού κατά τρόπο που αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού.
Κατά συνέπεια, η εν λόγω παράβαση της έκδοσης των εισιτηρίων κατά τρόπο που αντιβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, αποτελεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. κατ΄ αρχήν λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων και όχι ανακρίβειας αυτών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο