Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-08-2007 ]

1047131/309/0015/1.8.2007 Εφαρμογή του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ.

(Εφαρμογή του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1047131/309/0015/1.8.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1047131/309/0015/1.8.2007

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ.

    Σε απάντηση της από 7/5/2007 αίτησής σας, με την οποία ζητάτε να σας επιβεβαιώσουμε εάν οι διατάξεις του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ.(π.δ. 186/1992),που αναφέρονται στην γλώσσα διατύπωσης των τιμολογίων που εκδίδονται για συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας καθώς και στον τόπο αποθήκευσης των τιμολογίων, κατισχύουν ως νεότερες και ειδικότερες των γενικών διατάξεων του Κ.Β.Σ.,  που επίσης ρυθμίζουν τα θέματα αυτά, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

   1.       Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., τα βιβλία και τα στοιχεία του Κώδικα αυτού τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό νόμισμα, εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ΄ άλλο τρόπο.
   2.      Περαιτέρω, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου  της παραγράφου 4 του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ. όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 29 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ. Α 276 ), καταργήθηκε  από 22/12/2006 η υποχρέωση διατύπωσης και στην ελληνική γλώσσα του περιεχομένου των τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία πλέον μπορούν να διατυπώνονται από τον επιτηδευματία σε οποιαδήποτε γλώσσα.
        Συνεπώς, οι προαναφερόμενες διατάξεις δεν βρίσκονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., αφού με τη  ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 18α  επιτρέπεται η νόμιμη τήρηση των τιμολογίων και των λοιπών στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίων  σε άλλη γλώσσα από την ελληνική(αλλά και σε άλλο νόμισμα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής), κατ' εφαρμογή της δυνατότητας που παρέχουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2,  ενώ συγχρόνως λειτουργούν συμπληρωματικά με τις τελευταίες, οι οποίες εξακολουθούν να ρυθμίζουν τη γλώσσα τήρησης των λοιπών   φορολογικών στοιχείων.
     3.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ., που  ισχύουν από 1.1.2004  (ν.3193/2003 - Φ.Ε.Κ. Α' 266), παρέχεται η δυνατότητα στον επιτηδευματία να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης των τιμολογίων και των λοιπών στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίων, επιτρέποντας τη διαφύλαξή τους και εκτός της χώρας, τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται από  τις διατάξεις αυτές.
  4.      Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 30 του ν. 3522/2006 -Φ.Ε.Κ. Α' 276 (ισχύς από 22.12.2006), μετά  την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα στοιχεία  μπορούν να φυλάσσονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που ορίζεται με τις διατάξεις της ιδίας  παραγράφου (έδρα, υποκατάστημα, αποθηκευτικός χώρος,        κ. λπ.), επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 18α του ιδίου Κώδικα.
       Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ειδικά για την   φύλαξη των τιμολογίων και των λοιπών στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίων,  εφαρμογή έχουν τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του  άρθρου 18α κατόπιν της ρητής επιφύλαξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21.
5.         Συνεπώς, μετά την πρόσφατη  τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ.4 του παρόντος), δεν υφίσταται πλέον διάσταση μεταξύ των διατάξεων που ρυθμίζουν τον τόπο φύλαξης των στοιχείων του Κ.Β.Σ. αλλά αλληλοσυμπλήρωση αυτών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο