Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2007 ]

1102141/680/0015/19.12.2007 Δικαιολογητικά που αντικρίζουν εγγραφές δαπανών στα φορολογικά βιβλία.

(Δικαιολογητικά που αντικρίζουν εγγραφές δαπανών στα φορολογικά βιβλία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1102141/680/0015/19.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1102141/680/0015/19.12.2007

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά που αντικρίζουν εγγραφές δαπανών στα φορολογικά βιβλία.

    Με την από 26.10.2007 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παρείχατε θέτετε υπόψη μας ότι υπό την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού – συγκοινωνιολόγου αναλαμβάνετε την εκπόνηση μελετών δημοσίων έργων για λογαριασμό δημόσιων φορέων. Σε μία από τις πρόσφατες αναθέσεις που σας έγινε εκ μέρους του ΥΠΕΧΩΔΕ, οφείλατε, κατά νόμο και σύμφωνα με την διακήρυξη της μελέτης, να καταβάλετε στις ημερήσιες εφημερίδες που δημοσίευσαν την διακήρυξη αυτή τα αντίστοιχα ποσά εξόδων δημοσίευσης, εις εξόφληση των τιμολογίων τα οποία οι εφημερίδες είχαν εκδώσει επί πιστώσει επ' ονόματι του ΥΠΕΧΩΔΕ.
    Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε με ποιο παραστατικό θα εμφανίσετε το εν λόγω έξοδο στα φορολογικά σας στοιχεία, δεδομένου ότι τα σχετικά τιμολόγια έχουν εκδοθεί στο όνομα του ΥΠΕΧΩΔΕ.

    Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
    Ενόψει των ανωτέρω, επειδή για τις συναλλαγές αυτές, δηλαδή τη μεταβίβαση δαπάνης δημοσίευσης των διακηρύξεων δημοπρασιών από Υπουργεία, δήμους κ.λ.π. προς τους επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), επ' ονόματι των οποίων κατακυρώθηκαν οι δημοπρασίες, δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού στοιχείου από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία σας για τη δαπάνη αυτή θα είναι τα δημόσια έγγραφα που εκδίδουν τα παραπάνω πρόσωπα, εν προκειμένω το ΥΠΕΧΩΔΕ, βάση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους, και όχι τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς αυτά από τις εφημερίδες (έγγραφό μας 1060672/431/0015Β΄/13.6.1994).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο