Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2007 ]

1048432/312/0015/6.8.2007 Αναγραφή κωδικών αριθμών στα φορολογικά στοιχεία.

(Αναγραφή κωδικών αριθμών στα φορολογικά στοιχεία. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1048432/312/0015/6.8.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1048432/312/0015/6.8.2007

ΘΕΜΑ: Αναγραφή κωδικών αριθμών στα φορολογικά στοιχεία.

    Με την από 16.5.2007 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας έχει ως αντικείμενο τη χονδρική πώληση /εμπορία συστημάτων κλιματισμού, τα οποία προμηθεύεται από την μητρική της εταιρεία που εδρεύει στο Βέλγιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα αγαθά ( συστήματα κλιματισμού / μηχανήματα ), παραδίδονται κατ΄ εντολή της επιχείρησής σας από τον  προμηθευτή σας / μητρική  εταιρεία απευθείας στον Έλληνα - πελάτη σας. Ειδικότερα, τα αγαθά συνοδεύονται και παραδίδονται στον πελάτη / τρίτο με το παραστατικό του αλλοδαπού προμηθευτή. Με την παραλαβή των αγαθών ο πελάτης - τρίτος εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, η δε επιχείρησή σας ως αρχικός «εισαγωγέας» εκδίδει προς αυτόν το τιμολόγιο πώλησης.
 Ρωτάτε δε εάν δημιουργεί πρόβλημα από φορολογική άποψη στον πελάτη σας / λήπτη του τιμολογίου πώλησης, το γεγονός ότι στο στοιχείο σας, πέραν της αναγραφής των ειδών η οποία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., αναγράφεται προαιρετικά και ο κωδικός του αγαθού χωρίς την αναγραφή του αριθμού παρτίδας, δεδομένα που αποτυπώνονται ενιαία στα παραστατικά του αλλοδαπού προμηθευτή σας και στο δελτίο ποσοτικής παραλαβής του αγοραστή – πελάτη σας, όπως προκύπτει από τα διαλαμβανόμενα στην υπόψη αίτησή σας. Στο ανωτέρω ερώτημα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995, η τιμολόγηση προς τον τρίτο – πελάτη σας πρέπει να στηρίζεται στο δελτίο ποσοτικής παραλαβής που εκδίδει και σας αποστέλλει ο τελευταίος, από τον οποίο, όπως εσείς αναφέρετε, η παραλαβή των αγαθών γίνεται με τον κωδικό που αναγράφεται στα παραστατικά του αλλοδαπού προμηθευτή σας(κωδικός προϊόντος και αριθμός παρτίδας μαζί) και επομένως στο χρόνο της τιμολόγησης το στοιχείο αυτό (αριθμός παρτίδας) μπορεί να  είναι στη διάθεσή σας και θα μπορούσατε με την κατάλληλη μηχανογραφική προσαρμογή να το αναφέρετε στο τιμολόγιό σας προκειμένου να μην υφίσταται η διαφοροποίηση του κωδικού των αγαθών που αναγράφετε στα τιμολόγια πώλησής σας από τον κωδικό που αναγράφει στα παραστατικά του ο αλλοδαπός προμηθευτής, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση και προστριβές με τα φοροελεγκτικά όργανα.
Τέλος επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Α.Υ.Ο.ΠΟΛ 1100/4.4.1995, για να είναι σύννομη η διακίνηση και παράδοση των αγαθών απευθείας στον πελάτη – παραλήπτη θα πρέπει στο παραστατικό του αλλοδαπού προμηθευτή να αναγράφονται και τα στοιχεία του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο