Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-1995 ]

ΠΟΛ.1228/12.9.1995 Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

(Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 1995
Αρ.Πρωτ.1103207/8272-19/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1228

ΘΕΜΑ: Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΣΧΕΤ. : α.1125155/9608-19/0016 ΠΟΛ.1249/08.11.1994 εγκυκλίου μας
β.1057005/4547-19/0016 ΠΟΛ 1132/11.5.95

1103207/8272-19/0016/ΠΟΛ.1228/12.09.1995

Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μας 1125155/9608-19/0016/ΠΟΛ.1249/08.11.1994 και 1057005/4547-19/0016/ΠΟΛ.1132/11.05.1995, που αναφέρονται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων, που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα στις ΔΟΥ, σας πληροφορούμε ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μειώθηκαν περαιτέρω τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων ΝΔ 3745/57 τρίμηνης διάρκειας, από τις αντίστοιχες ημερομηνίες και θα υπολογίζετε στο εξής, με τα νέα μειωμένα επιτόκια, τον τόκο των επιστρεφομένων ποσών, από την παραπάνω αιτία.


¦ Ημερομηνία Επιτόκιο ¦
+


¦ α. Από 26.5.1995 14,75% ¦
¦ β. Από 23.6.1995 14,50% ¦
¦ γ. Από 28.7.1995 14,28% ¦
¦ δ. Από 28.8.1995 13,80% ¦
L


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο