Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2007 ]

1083135/662/0015/28.3.2007 Τρόπος χρέωσης ΦΠΑ επί φορτωτικών.

(Τρόπος χρέωσης ΦΠΑ επί φορτωτικών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1083135/662/0015/28.3.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1083135/662/0015/28.3.2007

ΘΕΜΑ: Τρόπος χρέωσης ΦΠΑ επί φορτωτικών.

Σε απάντηση της από 21/9/2006 αίτησής σας, που αφορά ερώτημά σας, για τον τρόπο χρέωσης και επιστροφής (σε περίπτωση απαλλαγής) ΦΠΑ υπηρεσιών επί φορτωτικών, κατά τη μεταφορά με πλοίο πετρελαιοειδών προϊόντων εντός της Ελλάδας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.      Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΒΣ (Π.δ.186/1992), καθορίζονται μεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις του μεταφορέα, του μεταφορικού γραφείου και του διαμεταφορέα ως προς την έκδοση των φορολογικών τους στοιχείων κατά τη μεταφορά αγαθών με χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια μεταφορικά μέσα, με κόμιστρο.
2.     Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ' της παραγράφου 7 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, η φορτωτική περιέχει το κόμιστρο και τις λοιπές επιβαρύνσεις της μεταφοράς και αποτελεί ουσιαστικά, φορολογικό στοιχείο - φορτωτικό έγγραφο, για παροχή υπηρεσίας - μεταφοράς εμπορευμάτων, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 12.4.3 της ερμην. Εγκυκλίου 3/1992, αντί φορτωτικής εκδίδεται τιμολόγιο για περιπτώσεις μεταφοράς, όπου παρέχονται υπηρεσίες «πακέτο» (φορτοεκφόρτωση, ασφάλιση εμπορευμάτων, οργάνωση διανομής κλπ) .
3.              Όσον αφορά την απαλλαγή από το ΦΠΑ των υπηρεσιών που είναι σχετικές με τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν ή βρίσκονται σε ένα από τα καθεστώτα της τελωνειακής επίβλεψης του ελεύθερου Τελωνειακού Χώρου ή των ελεύθερων τελωνειακών συγκροτημάτων, καθώς και η σχετική διαδικασία επιστροφής του με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, αυτή ορίζεται λεπτομερώς με την Α.Υ.Ο. Δ. 409/165/ΠΟΛ. 1115/29.3.1996, και κατά συνέπεια, δεν παρέχεται δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης στην περίπτωση που μνημονεύετε στη σχετική αίτησή σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο