Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2007 ]

1013309/87/0015/1.3.2007 Αναδρομικές αποδοχές δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.

(Αναδρομικές αποδοχές δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:1013309/87/0015/1.3.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1013309/87/0015/1.3.2007

ΘΕΜΑ: Αναδρομικές αποδοχές δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.

    Με την από 7.2.2007 αίτησή σας ρωτάτε σχετικά με την ύπαρξη υποχρέωσης έκδοσης φορολογικών στοιχείων από δικηγόρο ο οποίος απασχολείτο με πάγια αντιμισθία και στον οποίο επιδικάζονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση συνεπεία παράνομης καταγγελίας της σύμβασης πάγιας αντιμισθίας χρηματικά ποσά που συνίστανται σε: α) αναδρομικές αποδοχές, β) διαφορά αποζημίωσης μεταξύ της νόμιμης και της καταβληθείσας, γ) δικαστική δαπάνη και δ) τόκους υπερημερίας από την ημέρα που οφειλόταν κάθε μια καταβολή της μηνιαίας αντιμισθίας. Εν όψει των ανωτέρω και σε συνέχεια του 1012650/242/Α0012/16.2.2007 εγγράφου της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με την από 6.2.2007 αίτησή σας, όσον αφορά στα θέματα της αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
1.    Όπως έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιό μας 1076242/254/ΠΟΛ 1163/30.6.1994 (παρ.10), εφόσον η πάγια αντιμισθία δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., δεν απαιτείται η έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη αυτής αλλά ούτε και καμία λογιστική απεικόνιση (εγγραφή) απαιτείται στα βιβλία του Κ.Β.Σ. που τηρεί για την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος.
2.    Εφόσον η πάγια αντιμισθία του δικηγόρου αντιμετωπίζεται ως μισθός και συνεπώς δεν εκδίδονται φορολογικά στοιχεία για την καταβολή της, την ίδια αντιμετώπιση έχει και η καταβολή αναδρομικών αποδοχών, αλλά και η καταβολή τόσο αποζημίωσης για καταγγελία της σύμβασης (εισοδήματα από  μισθωτές υπηρεσίες) όσο και τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης καταβολής της πάγιας αντιμισθίας (εισόδημα από κινητές αξίες). Συνεπώς, ο πρώην εργοδότης και καταβάλλων τα ποσά αυτά εν προκειμένω, είτε εκδίδει απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) είτε τα περιλαμβάνει στις καταστάσεις μισθοδοσίας.
3.    Τέλος, δεν εκδίδεται κανένα φορολογικό στοιχείο για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης, καθώς το ποσό αυτό προορίζεται για κάλυψη εξόδων που διενήργησε ο δικηγόρος ως μισθωτός για την ολοκλήρωση της σχετικής δικαστικής διαδικασίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο