Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-2007 ]

1102449/673/0015/29.10.2007 Έκδοση φορολογικών στοιχείων από γλύπτη.

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων από γλύπτη.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1102449/673/0015/29.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1102449/673/0015/29.10.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από γλύπτη.

    Απαντώντας στην από 16.8.2007 αίτησή σας η οποία μας διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Εισοδήματος, και με την οποία θέτετε ερωτήματα σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση που διενεργήσετε πωλήσεις μέσω διαδικτύου καθώς και στην περίπτωση που μεταφέρετε γλυπτά σας στο εξωτερικό προς έκθεση και πώληση και σε συνέχεια των 1011416/194/Α0012/26.1.07 και 1079561/1560/Α0012/14.9.07 απαντήσεων μας επί σχετικών ερωτημάτων σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν προβλέπεται καμία διαφοροποίηση ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση πραγματοποίησης πωλήσεων μέσω διαδικτύου, συνεπώς τα αγαθά που αποστέλλονται στον παραλήπτη λόγω πώλησης, είτε αυτός βρίσκεται εντός είτε εκτός Ελλάδος, πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για δε την τιμολόγηση των έργων σας, θα πρέπει να εκδίδετε τα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής σας, όπως αυτά σας γνωστοποιήθηκαν με το 1011416/194/Α0012/26.1.07 έγγραφό μας.
2.    Περαιτέρω, όσον αφορά το ερώτημα σας σχετικά με τα προεκτυπωμένα στοιχεία  των φορολογικών σας παραστατικών, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., όλα τα στοιχεία φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τον τίτλο τους, το ονοματεπώνυμό ή την επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του υπόχρεου σε έκδοση, τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας, επί δε των φορολογικών παραστατικών που εκδίδετε δεν απαγορεύεται να εμφανίζονται άλλα στοιχεία ή πληροφορίες, όπως για παράδειγμα κάποιο σήμα ή λογότυπο. Διευκρινίζεται επίσης ότι από τη συνδυασμένη ερμηνεία της παρ. 6 του άρθρου 2 και του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι το περιεχόμενο των τιμολογίων ή στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίου μπορεί να διατυπώνεται σε ξένη γλώσσα.
3.    Εξάλλου, από τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι με τις διατάξεις του κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών σχετικά με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, εφόσον ασκούν δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτειας.
4.    Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι τόσο τα έργα σας που μεταφέρονται στο εξωτερικό (εντός ή εκτός ευρωπαϊκής Ένωσης) προς έκθεση και πώληση όσο και αυτά που τυχόν επιστραφούν επειδή δεν πωλήθηκαν πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Β.Σ., εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας. Για τις δραστηριότητες που θα ασκείτε εκτός των ορίων αυτών δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ., θα πρέπει ωστόσο να διερευνηθεί τυχόν ύπαρξη φορολογικών υποχρεώσεων στις αλλοδαπές έννομες τάξεις στις οποίες θα δραστηριοποιηθείτε.
5.    Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδια για τα θέματα παρακράτησης φόρου και τρόπου φορολογίας εισοδημάτων που κτώνται στην αλλοδαπή είναι η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο