Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2003 ]

ΠΟΛ.1011/24.1.2003 Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2002. (Υπ. Οικ. 1006362/24.1.2003)

(Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2002. (Υπ. Οικ. 1006362/24.1.2003))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1006362/147/Α001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Πληροφορίες: Αικ. Κουφοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3375314-316

ΠΟΛ.: 1011

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2002.


Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Υποχρέωση για υποβολή οριστικής δήλωσης υπάρχει και στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τη 1026176/498/Α0012/ ΠΟΛ.1096/19.3.2002 διαταγή Υπ. Οικονομικών δεν έχουν υποβληθεί προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ., καθόσον δεν είχε προκύψει φόρος για απόδοση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα συμπληρώνονται οι αντίστοιχες ενδείξεις του πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ. ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ο.Γ.Α. που ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ ή ΜΗΝΑ». 
Εξάλλου, οι στήλες με την ένδειξη «Χαρτόσημο και «ΟΓΑ Χαρτοσήμου» συμπληρώνονται μόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες εξακολουθεί να οφείλεται τέλος χαρτοσήμου (αναδρομικά περιόδων πριν από το 2002).

2. Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στην οριστική δήλωση (Έντυπα Ε7 και Ε12) ποσά θα εμφανιστούν σε ευρώ.

3. Σε περίπτωση που παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.2238/1994 και αποδόθηκε με τις προσωρινές δηλώσεις φόρος μεγαλύτερος εκείνου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του μισθωτού, σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 9 μειωμένου κατά 2,5%, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται στον εργοδότη με Τ.Α.Φ.Ε. μέχρι την προθεσμία απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του δεύτερου διμήνου και σύμφωνα με όσα περιγράφουμε στην 1065898/3125-19/0016/14.8.2002 διαταγή μας.

4. Τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή, σε ψηφιακή μορφή, του δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης για τις αποδοχές ή τις συντάξεις που κατέβαλαν στους δικαιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς, πρέπει να έχουν όπως περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» το συνημμένο στη 1077209/1542/Α0012/ ΠΟΛ.1229/25.9.2002 διαταγή Υπουργείου Οικονομικών.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν, όσα αναγράφονται στη 1020082/346/Α0012/ ΠΟΛ.1077/28.2.2002 διαταγή μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο