Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-2007 ]

1054701/371/0015/4.7.2007 Έκδοση φορολογικών στοιχείων, από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πλυσίματος ρούχων με αυτόματα πλυντήρια.

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων, από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πλυσίματος ρούχων με αυτόματα πλυντήρια.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1054701/371/0015/4.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1054701/371/0015/4.7.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων, από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πλυσίματος ρούχων με αυτόματα πλυντήρια.

Απαντώντας στην από 4-6-2007 αίτησή σας, με την οποία θέτετε υπόψη μας ότι η επιχείρησή σας προσφέρει υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων και χρησιμοποιεί αυτόματα πλυντήρια τα οποία δέχονται «μάρκες» για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και ερωτάτε για το χρόνο έκδοσης της Α.Π.Υ. ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο χρόνος κτήσης και ο χρόνος χρησιμοποίησης της «μάρκας» είναι διαφορετικός, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με βάση τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 13 και της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για κάθε παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που ολοκληρώνεται η παροχή (με εξαίρεση τις Α.Π.Υ. των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα). Όταν η παροχή παρέχεται συνεχώς και διαρκεί, εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Όταν η παροχή υπηρεσιών εκτείνεται και πέραν της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, εκδίδεται Α.Π.Υ. για το τμήμα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στη χρήση.
2.    Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1809/1988 «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,  οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές ή Η/Υ για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
3.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, εφόσον παρέχετε υπηρεσίες (πλυσίματος ρούχων) σε ιδιώτες, οφείλετε να εκδίδετε το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο, ήτοι απόδειξη παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή με σήμανση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ επί μηχανογραφικής έκδοσης, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος και κατά συνέπεια η έκδοσή της πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζεται με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, ανεξάρτητα αν αυτή παρέχεται μέσω αυτόματων πλυντηρίων με μάρκες ή μη.
Κατά τη διάθεση των εν λόγω «μαρκών» σε ιδιώτες και την είσπραξη του αντιτίμου τους μπορείτε να εκδίδετε αποδείξεις είσπραξης, δεδομένου ότι οι «μάρκες» που χρησιμοποιείτε δεν χαρακτηρίζονται ως αγαθά, κατά την έννοια των διατάξεων του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο