Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2007 ]

1039984/256/0015/2.5.2007 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων δικηγόρων όταν εκδίδεται γραμμάτιο προείσπραξης από δικηγορικό σύλλογο.

(Χρόνος έκδοσης αποδείξεων δικηγόρων όταν εκδίδεται γραμμάτιο προείσπραξης από δικηγορικό σύλλογο.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1075400/589/0015/11.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1039984/256/0015/2.5.2007

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης αποδείξεων δικηγόρων όταν εκδίδεται γραμμάτιο προείσπραξης από δικηγορικό σύλλογο.

    Με την από 23.4.2007 αίτηση σας μας γνωρίζετε ότι για την παράσταση των δικηγόρων ενώπιον δικαστηρίων για τη διεξαγωγή οποιαδήποτε δίκης απαραίτητο τυπικό στοιχείο είναι η έκδοση γραμματίου προείσπραξης από το δικηγορικό σύλλογο που ανήκουν, επί της οποίας αναγράφεται ότι ο δικηγόρος έχει ήδη εισπράξει από τον πελάτη του την ελάχιστη προβλεπόμενη δικηγορική αμοιβή, προκειμένου ο σύλλογος να προβεί στις νόμιμες κρατήσεις επί του ποσού αυτού, διευκρινίζετε όμως ότι στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές η αμοιβή δεν προεισπράττεται τότε, αλλά σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης της δίκης, όπως κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, που ενδεχομένως πραγματοποιείται σε άλλο ημερολογιακό έτος, και ρωτάτε ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης της απόδειξης παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου στην περίπτωση αυτή.

Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 3026/1956 (Κώδικας περί δικηγόρων) και τα άρθρα 9 και 10 του ν. 1093/1980, τόσο στις περιπτώσεις παράστασης δικηγόρων ενώπιον δικαστηρίων όσο και ενώπιον συμβολαιογράφων για τη σύνταξη  συμβολαιογραφικών πράξεων, η ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται από τον πελάτη στο δικηγορικό σύλλογο και στη συνέχεια ο σύλλογος αποδίδει στο δικηγόρο καθαρή την αμοιβή του, αφού έχει διενεργήσει τις νόμιμες κρατήσεις. Ο μηχανισμός αυτός σκοπό έχει την εξασφάλιση τόσο του δικηγόρου ως προς την είσπραξη της ελάχιστης αμοιβής του, όσο και των δικηγορικών συλλόγων για τη διενέργεια των κρατήσεων. Όπως δε μας διευκρινίστηκε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στην πράξη στις περιπτώσεις των παραστάσεων ενώπιον δικαστηρίων έχει ατονίσει ο παραπάνω  μηχανισμός και κατατίθενται στο σύλλογο μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν στις κρατήσεις (παρακράτηση φόρου, κρατήσεις υπέρ ταμείων, συλλόγου κ.λ.π.) και όχι το συνολικό ποσό της αμοιβής, αλλά εκδίδεται το γραμμάτιο προείσπραξης επί του οποίου αναγράφεται ότι ο πελάτης έχει καταβάλει στο δικηγόρο την ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή του.
2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με κάθε επαγγελματική είσπραξη.
3.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι σε περίπτωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης από δικηγορικό σύλλογο επί του οποίου αναγράφεται ότι έχει καταβληθεί η ελάχιστη αμοιβή από τον πελάτη στο δικηγόρο, είτε γίνεται κατάθεση του ποσού αυτού στο σύλλογο, είτε όχι, και ανεξάρτητα εάν ο δικηγόρος επιλέγει για διευκόλυνση του πελάτη του να καταβάλει ο ίδιος το ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη αμοιβή στο σύλλογο σκοπεύοντας να τα εισπράξει σε μεταγενέστερο χρόνο από τον πελάτη του, θεωρείται ότι πράγματι έχει γίνει η καταβολή αυτή, και συνεπώς πρέπει κατά το χρόνο αυτό να εκδίδεται και η απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Β.Σ. Τέλος, σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκδοθεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει δεδομένου ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1034406/279/0015) από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν απαγορεύεται η έκδοση τέτοιας απόδειξης από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο