Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2007 ]

1092919/617/0015/13.12.2007 Εκδιδόμενα παραστατικά από εκδοτική εταιρία, για την είσπραξη συνδρομών από πώληση περιοδικών.

(Εκδιδόμενα παραστατικά από εκδοτική εταιρία, για την είσπραξη συνδρομών από πώληση περιοδικών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1092919/617/0015/13.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1092919/617/0015/13.12.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα παραστατικά από εκδοτική εταιρία, για την είσπραξη συνδρομών από πώληση περιοδικών.

    Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με τα εκδιδόμενα παραστατικά από την εταιρία σας, για την είσπραξη συνδρομών από πώληση περιοδικών (μηνιαίου και ετησίου) προς επιτηδευματίες, όπως διευκρινίσατε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

α) Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με την εγκύκλιο 3/1992 (και ειδικότερα στις παραγράφους 12.2.4.η΄και 13.1.4.β΄αυτής ),για τις εισπράξεις συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών από συνδρομητές φυσικά ή νομικά πρόσωπα επαγγελματίες ή μη, δεν εκδίδονται τιμολόγια αλλά αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, κατά το χρόνο είσπραξης της συνδρομής. Διευκρινίζεται ότι, προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., για τις συνδρομές που καταβάλλουν, πρέπει να εκδίδονται Τιμολόγια (ή Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής), προκειμένου να θεωρηθούν τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, σύμφωνα με τη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το θέμα αυτό.
    β) Επίσης από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής κατά τη διακίνηση προς τα ΕΛ.ΤΑ. και τους συνδρομητές εφημερίδων και περιοδικών, από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών (εγκ. 3/1992 παρ.11.9.5.η΄).
    Ενόψει των προαναφερομένων, για τις εισπράξεις συνδρομών από τη διάθεση των περιοδικών, είτε πρόκειται για μηνιαίες είτε πρόκειται για ετήσιες εκδόσεις, εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, κατά το χρόνο είσπραξης των συνδρομών (εγκύκλιος 3/1992 και έγγραφα 1063494/396/2-6-1998, 1029425/198/5-4-2005,1105260/895π.ε./18-1-2007 και 1027345/179/14-6-2007) και εφόσον πρόκειται για συναλλαγή με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., εκδίδεται Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο