Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2007 ]

1094065/631/0015/17.10.2007 Εκτέλεση έργου από όμιλο επιχειρήσεων και τιμολόγησή του.

(Εκτέλεση έργου από όμιλο επιχειρήσεων και τιμολόγησή του.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1094065/631/0015/17.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1094065/631/0015/17.10.2007

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση έργου από όμιλο επιχειρήσεων και τιμολόγησή του.

    Απαντώντας στο 8972/5-10-2007 έγγραφό σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα 1051910/294/0015/1-6-2005 και 1097596/797/0015/20-11-2006 έγγραφά μας, τα οποία επικαλείσθε, δηλαδή εφόσον από τη σχετική σύμβαση θα προκύπτει ότι κάθε μία εταιρεία αναλαμβάνει  την εκτέλεση διακεκριμένου τμήματος του έργου και το δικαιούμενο γι΄ αυτό τίμημα, τότε  η κάθε μία εταιρεία θα πρέπει να τιμολογήσει το τμήμα του έργου που με βάση τη σύμβαση ανέλαβε την εκτέλεσή του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 14 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) αδιάφορα από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη της απέναντι στον κύριο του έργου για την εκτέλεση ολόκληρου του έργου.
    Πάντως είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω, ως θέμα πραγματικό υπόκεινται στην ελεγκτική εξουσία της αρμόδιας φορολογικής αρχής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο