Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2007 ]

1089119/580/0015/4.10.2007 Εκδιδόμενα στοιχεία για πωλήσεις φαρμάκων από φαρμακεία σε ασφαλιστικά ταμεία.

(Εκδιδόμενα στοιχεία για πωλήσεις φαρμάκων από φαρμακεία σε ασφαλιστικά ταμεία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1089119/580/0015/4.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1089119/580/0015/4.10.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα στοιχεία για πωλήσεις φαρμάκων από φαρμακεία σε ασφαλιστικά ταμεία.

    Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και σε ότι αφορά το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής :

    Οι πωλήσεις φαρμάκων από τα φαρμακεία προς ασφαλισμένους του Δημοσίου και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, αποτελούν χονδρικές (επαναλαμβανόμενες) πωλήσεις, εφόσον τα φαρμακεία έχουν συμβληθεί με τους ασφαλιστικούς φορείς (Σχετ. η 758/20-7-1967 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).
    Από παλιά  η Διοίκηση έχει απαλλάξει τα φαρμακεία από την έκδοση δελτίου αποστολής για τις πιο πάνω πωλήσεις (εγκύκλιοι Σ. 535/52/ΠΟΛ.125/23-4-1969,  Σ. 43339/1082/ΠΟΛ 178/6-6-1969, Σ 682/52/ΠΟΛ 54/23-2-1987 περ. γ΄, 1010708/116/ΠΟΛ 1022/31-1-91, 1016640/192/ΠΟΛ 1041/14-2-91 και εγκ. 3/1992 παρ. 11.9.1.2β΄), ενώ παράλληλα παρασχέθηκε η δυνατότητα στις αθεώρητες συντασσόμενες καταστάσεις ανά ασφαλιστικό ταμείο, αντί της αναλυτικής περιγραφής των  παραδιδόμενων   φαρμάκων κατ' είδος και ποσότητα και των στοιχείων των ασφαλισμένων, να επισυνάπτονται αντίγραφα των συνταγών. Έτσι στις καταστάσεις αυτές μπορεί να εμφανίζονται οι αύξοντες αριθμοί των συνταγών,  το ολικό αντίτιμο των ειδών και εφόσον μέρος της αξίας καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, αναγράφεται διακεκριμένα το ποσό που καταβάλλεται από αυτόν και το ποσό που οφείλεται από το Δημόσιο ή το ασφαλιστικό ταμείο.
    Στο τέλος κάθε μήνα και το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα, με ημερομηνία όμως έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου (μήνας πώλησης) εκδίδεται αθεώρητο, συγκεντρωτικό τιμολόγιο, κατά ασφαλιστικό ταμείο που αφορά τις πωλήσεις του μήνα αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/92)
    Τέλος, όταν κατά τον έλεγχο των τιμολογίων και καταστάσεων φαρμάκων, από τις υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων, προκύπτουν διαφορές, τότε αυτές τακτοποιούνται με την έκδοση πιστωτικού ή συμπληρωματικού τιμολογίου κατά περίπτωση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο