Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2007 ]

1081780/528/0015/4.10.2007 Χρόνος έκδοσης τιμολογίων για τεχνικά έργα ή άλλες εγκαταστάσεις.

(Χρόνος έκδοσης τιμολογίων για τεχνικά έργα ή άλλες εγκαταστάσεις.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1081780/528/0015/4.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1081780/528/0015/4.10.2007

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης τιμολογίων για τεχνικά έργα ή άλλες εγκαταστάσεις.

    Σε απάντηση της από 6-8-2007 αίτησή σας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του  Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), όπως ισχύουν και έχουν ερμηνευθεί με την παρ. 12.5.2 της εγκ. 3/1992, ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, δεν συνδέεται με το χρόνο έκδοσης των δελτίων αποστολής με τα οποία διακινήθηκαν υλικά προς το έργο.
    Το τιμολόγιο εν προκειμένω για ιδιωτικά τεχνικά έργα ή εγκατάσταση εκδίδεται  όταν το έργο ολοκληρωθεί και παραδοθεί όχι όμως πέραν της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων. Όταν το έργο συνεχίζεται και μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, τιμολογείται το τμήμα του έργου που έχει εκτελεσθεί μέσα στη χρήση.
    Όταν γίνονται προσωρινές επιμετρήσεις το τιμολόγιο εκδίδεται σ΄ ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που έγινε η επιμέτρηση.
    2.     Ενόψει των προαναφερομένων και επειδή η κατασκευή, επεξεργασία και τοποθέτηση μεταλλικού κτιρίου στις εγκαταστάσεις του πελάτη θεωρείται ότι εμπίπτει στην έννοια του τεχνικού έργου ή της εγκατάστασης για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., το τιμολόγιο εκδίδεται στο χρόνο που αναφέρεται ανωτέρω στην παρ. 1 του παρόντος, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των δελτίων αποστολής, με τα οποία διακινούνται μέρη ή τμήματα ή υλικά για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο