Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-07-2007 ]

1062488/418/0015/26.7.2007 Αγορές αγαθών από ιδιώτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

(Αγορές αγαθών από ιδιώτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1062488/418/0015/26.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1062488/418/0015/26.7.2007

ΘΕΜΑ: Αγορές αγαθών από ιδιώτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

    Απαντώντας στην από 13-6-2007 αίτησή σας που μας διαβιβάστηκε από τη ΔΟΥ ………με την οποία θέτετε υπόψη μας ότι, η επιχείρησή σας αγοράζει αγαθά από ιδιώτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό τα οποία εν συνεχεία τα μεταπωλεί και περαιτέρω ερωτάτε ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών στοιχείων για την αγορά των αγαθών αυτών,  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. στις περιπτώσεις αγοράς αγαθών από  ιδιώτες, εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς από τον αγοραστή, εφόσον αυτός είναι επιτηδευματίας ή πρόσωπο της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.).
2.    Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. δελτίο αποστολής (θεωρημένο) εκδίδεται από τον επιτηδευματία μεταξύ άλλων και σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του.
3.    Όπως έχει γίνει δεκτό από την Διοίκηση (έγγραφά μας 1030010/203/0015/26-2-1993, 1058300/434/0015/11-7-2001, 1108676/923/0015/7-12-2001, 1056082/509/0015/15-7-2004 και 111759/905/0015/10-1-2006) όταν αγοράζονται από επιτηδευματία εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγαθά από πωλητές ιδιώτες που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή, χωρίς να έχουν εκδοθεί από τους αλλοδαπούς αυτούς πωλητές φορολογικά παραστατικά σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας τους, εκδίδεται :
        α) Δελτίο αποστολής και τιμολόγιο αγοράς ή συνενωμένο δελτίο αποστολής – τιμολόγιο αγοράς, άμεσα κατά την αγορά τους ή τουλάχιστον με την είσοδο των αγαθών στην Ελλάδα,
ή      β) Δελτίο αποστολής κατά την αγορά και τιμολόγιο αγοράς σ' ένα μήνα από την έκδοση του δελτίου αποστολής.
4.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 Βγ΄ του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. το τιμολόγιο που εκδίδεται για την αγορά αγαθών είναι θεωρημένο, όταν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση άλλου θεωρημένου στοιχείου για την ίδια συναλλαγή (δελτίου αποστολής, ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής).
5.    Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. επί ποσοτικής παραλαβής εμπορευσίμων αγαθών (από επιτηδευματία στις εγκαταστάσεις του), που δεν συνοδεύονται με  στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτό ή δεν εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο για την αγορά τους τηρείται θεωρημένο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή εκδίδεται θεωρημένο διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής.
6.    Ενόψει των προαναφερομένων εφόσον αγοράζετε αγαθά από ιδιώτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό θα εκδίδετε τιμολόγιο αγοράς. Το τιμολόγιο αυτό εφόσον έχει προηγηθεί για την ίδια συναλλαγή η έκδοση Δελτίου Αποστολής ή Δελτίου ποσοτικής παραλαβής σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, είναι αθεώρητο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση (άμεση έκδοση) είναι θεωρημένο.
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης του ως άνω τιμολογίου αγοράς, του δελτίου αποστολής, καθώς και του δελτίου ποσοτικής παραλαβής, τα στοιχεία αυτά σημαίνονται με τη χρήση ειδικού φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) του ν.1809/1988.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο