Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-2007 ]

1112089/970/0015/17.1.2007 Έκδοση φορολογικών στοιχείων από μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες.

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων από μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1112089/970/0015/17.1.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1112089/970/0015/17.1.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες.

Απαντώντας στην από 11.12.2006 αίτησή σας σχετικά με τα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται προς το Ι.Κ.Α. από μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης ια' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται ότι οι γιατροί και οι οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οι εταιρίες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες τηρούν βιβλίο επίσκεψης ασθενών, στο οποίο καταχωρείται χωριστά για κάθε ασθενή το ονοματεπώνυμο αυτού, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύθυνσή του. Ωστόσο, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης ιδ' της ίδιας ως άνω παραγράφου τα παραπάνω πρόσωπα που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο και με λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π.) και δεν λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους πελάτες ασφαλισμένους των ταμείων αυτών, μπορούν να μην καταχωρούν τα στοιχεία των πελατών αυτών στο βιβλίο ασθενών.
2.     Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. οι επιτηδευματίες για την παροχή υπηρεσιών εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς άλλους επιτηδευματίες ή πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ν.π.δ.δ κ.λ.π.) και απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες. Επίσης, στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενός τιμολογίου στο τέλος του μήνα για τις επαναλαμβανόμενες εντός του ιδίου μήνα παρασχεθείσες προς τον ίδιο πελάτη υπηρεσίες, εφόσον τηρείται ειδική κατάσταση για αυτές σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ως άνω διατάξεις.
3.    Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003, οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 του κώδικα αυτού εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες τους που καταχωρούνται σε αυτά, επιτηδευματίες ή μη. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδουν επίσης σε κάθε περίπτωση με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994.
4.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που παρέχει επαναλαμβανόμενες ιατρικές υπηρεσίες προς ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων, όπως το Ι.Κ.Α. και δεν καταχωρεί τα στοιχεία των ασθενών, επειδή δεν εισπράττει αμοιβή από αυτούς, στο πρόσθετο βιβλίο της παρ. 5 του άρθρου 10, εκδίδει για τις συναλλαγές αυτές, ως αποκτώσα σε κάθε περίπτωση λόγω της νομικής της μορφής εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το αντίστοιχο συμβεβλημένο ασφαλιστικό ταμείο με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., το οποίο είναι είτε θεωρημένο, εφόσον εκδίδεται χειρόγραφα, είτε φέρει σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο