Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2007 ]

1091859/611/0015/3.12.2007 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από κινητό συνεργείο επισκευής μοτοσικλετών.

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από κινητό συνεργείο επισκευής μοτοσικλετών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1091859/611/0015/3.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1091859/611/0015/3.12.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από κινητό συνεργείο επισκευής μοτοσικλετών.

    Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι επιτηδευματίας με αντικείμενο δραστηριότητας: α)λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και β) υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών, προτίθεται για τις επισκευές των μοτοσικλετών, κυρίως σε χώρους αγώνων ανά την επικράτεια, να χρησιμοποιήσει ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο (κινητό συνεργείο) και περαιτέρω ρωτάτε ποια είναι τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες επισκευής μοτοσικλετών, καθώς και για τις μεμονωμένες  πωλήσεις ανταλλακτικών που διενεργούνται επί του αυτοκινήτου.

     Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του π. δ/ τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.) συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής (Σ.Δ.Α.) εκδίδεται σε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη κατά την παραλαβή τους. Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται από τον υπόχρεο, κατά παραλήπτη, δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανικής πώλησης. Στο στοιχείο που εκδίδεται κατά περίπτωση αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και η ακριβής ώρα παράδοσής τους. Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών καθώς και ο αύξων αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής με το οποίο διακινήθηκαν.
Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής κατάλληλα γραμμογραφημένο σε στήλες, μπορεί να εκδίδεται την πρώτη ημέρα διακίνησης των αγαθών, ανεξαρτήτως απόστασης, εφόσον, κάθε ημέρα και μέχρι τριάντα (30) ημέρες, πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη τα υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε είδους αγαθών που διακινούνται την ημέρα αυτή.
2.       Επίσης, σύμφωνα με την παρ.13.2.2. της εγκυκλίου 3/1992 ερμηνευτικής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., τα συνεργεία αυτοκινήτων στις περιπτώσεις επισκευών ή συντηρήσεων που χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά ή υλικά, τα οποία τοποθετούνται στα επισκευαζόμενα αυτοκίνητα, μπορούν να εκδίδουν Α.Π.Υ. ανεξαρτήτως της αξίας των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, γιατί η προέχουσα σύμβαση στις περιπτώσεις αυτές είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η πώληση αγαθών.
Στις εκδιδόμενες κατά τα ανωτέρω  Α.Π.Υ., που σχετίζονται με Σ.Δ.Α., πρέπει να αναγράφονται, εκτός των άλλων, διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών.
    Σημειώνεται ότι στην έννοια του συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, κατά πάγια θέση της Διοίκησης, εμπίπτει και κάθε επιχείρηση ή κλάδος επιχείρησης που πραγματοποιεί εργασίες επισκευής, αντικατάστασης, συντήρησης…σε αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες…(εγκύκλιος 3/1992, παρ.10.5.10.2.).     
3.   Συνεπώς για τις συγκεκριμένες διακινήσεις των ανταλλακτικών, που αναφέρετε στην αίτησή σας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις επισκευές, κατά τα προαναφερόμενα εκδίδεται Σ.Δ.Α. και εφόσον το κρίνεται σκόπιμο το εν λόγω Σ.Δ.Α. μπορεί να είναι  μηνιαίας διάρκειας κατάλληλα γραμμογραφημένο, στο οποίο θα αναγράφονται τα είδη διακεκριμένα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ., συμπληρώνοντας κάθε ημέρα τις ποσότητες των διακινούμενων ανταλλακτικών (υπόλοιπα της προηγούμενης).
Αυτονόητο είναι ότι σε κάθε περίπτωση πώλησης ανταλλακτικών, εφόσον πρόκειται για μεμονωμένες πωλήσεις, σε πελάτες επιτηδευματίες ή ιδιώτες, θα εκδίδετε δελτίο αποστολής και τιμολόγιο ή τιμολόγιο – δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης (α.λ.π.) κατά περίπτωση.
Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το κινητό συνεργείο επισκευής και συντήρησης των μοτοσικλετών, εκδίδεται θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών (α.π.υ.).
    Τέλος, με βάση την εγκύκλιο ΠΟΛ.1082/10.4.1990, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών εκτός της κύριας επαγγελματικής εγκατάστασης, δεν υπάρχει υποχρέωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχανής για την έκδοση των αποδείξεων αυτών.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο