Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2007 ]

1076986/494/0015/15.11.2007 Περιγραφή του είδους επί του δελτίου αποστολής (Δ.Α.)

(Περιγραφή του είδους επί του δελτίου αποστολής (Δ.Α.))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1076986/494/0015/15.11.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1076986/494/0015/15.11.2007

ΘΕΜΑ: Περιγραφή του είδους επί του δελτίου αποστολής (Δ.Α.)

    Σε απάντηση της από 3.8.2007 αίτησή σας με την οποία μας ρωτάτε εάν για την διακίνηση αγαθών από την έδρα της εταιρείας σας προς εταιρεία logistics μπορείτε να εκδώσετε δελτίο αποστολής χωρίς αναλυτική περιγραφή των ειδών, κατ' αναλογία των όσων ισχύουν για τη διακίνηση αγαθών από το κατάστημα του εξαγωγέα στον τόπο φόρτωσης (εξαγωγής) και από το τελωνείο εισαγωγής στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, στο δελτίο αποστολής, μεταξύ άλλων, αναγράφονται το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών, αριθμητικώς και ολογράφως (πλην της μηχανογραφικής έκδοσης του Δ.Α.), ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική μονάδα μέτρησης.
    Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η περιγραφή του είδους κατά την διακίνηση των αγαθών από την έδρα σας προς την εταιρεία logistics πρέπει να γίνεται κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, δεδομένου ότι, όπου ο νομοθέτης ήθελε να θεσπίσει εξαιρέσεις από τον ως άνω κανόνα (π.χ. εξαγωγή σε τρίτες χώρες, εκτελωνιστής) το έπραξε ρητά ορίζοντας παράλληλα και τις προϋποθέσεις για την έκδοση του δελτίου αποστολής χωρίς αναλυτική περιγραφή των ειδών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο