Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2007 ]

1099271/657/0015/15.11.2007 Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίου αποστολής κατά τη διακίνηση διαφημιστικού CD-ROM, το οποίο διανέμεται δωρεάν.

(Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίου αποστολής κατά τη διακίνηση διαφημιστικού CD-ROM, το οποίο διανέμεται δωρεάν. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1099271/657/0015/15.11.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1099271/657/0015/15.11.2007

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίου αποστολής κατά τη διακίνηση διαφημιστικού CD-ROM, το οποίο διανέμεται δωρεάν.

    Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι     εταιρία παιχνιδιών, στις εγκαταστάσεις της οποίας λειτουργεί παιδότοπος στο χώρο του οποίου γίνεται και λιανική πώληση των παιχνιδιών, στα πλαίσια διαφημιστικής καμπάνιας προτίθεται να διανέμει δωρεάν στους επισκέπτες του παιδότοπου ένα CD-ROM το οποίο περιέχει κατάλογο παιχνιδιών, διαφημιστικά spots για τηλεόραση, ταπετσαρίες οθόνης Η/Υ καθώς και διάφορα Pc games. Σχετική ένδειξη ότι το υπόψη CD-ROM διατίθεται δωρεάν θα αναγράφεται επΆ αυτού.  Ακολούθως, θέτετε το ερώτημα εάν υποχρεούστε ή μη στην έκδοση στοιχείων διακίνησης (δελτίων αποστολής) για τις διακινήσεις των CD-ROM στους εκάστοτε επισκέπτες-παραλήπτες αυτών.

    Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι για τη διακίνηση εφημερίδων και
περιοδικών υπό μορφή οπτικού δίσκου  (CD-ROM), από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης αυτών προς τους συνδρομητές δεν απαιτείται έκδοση δελτίων αποστολής (έγγραφο 1100262/890 π.ε./12.8.2003).
2.    Περαιτέρω, με την εγκύκλιο 3/1992 (παρ. 11.9.5γΆ) έχει γίνει δεκτό ότι μπορεί να
μην εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση από διαφημιστικές επιχειρήσεις αφισών, φέιγ-βολάν, μακετών, ταινιών ή δισκετών διαφημιστικού περιεχομένου.
3.    ΚατΆ αναλογία των ανωτέρω έχει γίνει ομοίως δεκτό ότι, δελτίο αποστολής
μπορεί να μην εκδίδεται για τη διακίνηση και δωρεάν διάθεση διαφημιστικών εντύπων (αφίσες, φυλλάδια) και στις περιπτώσεις που η διακίνηση γίνεται από τις εγκαταστάσεις εταιρίας μη διαφημιστικής, προς τους πελάτες της ή προς εμπορικούς αντιπροσώπους της ή μεταξύ των εγκαταστάσεων της για την προώθηση των προϊόντων της (έγγραφα 1019916/1176/25.3.1991, 1056375/303/2.5.1997,1011093/80/14.2.2002).
4.     Ακόμη μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση και
δωρεάν διάθεση περιοδικού διαφημιστικού περιεχομένου προς επιτηδευματίες διαφημιζόμενους ή προς ιδιώτες τρίτους, εφόσον το περιοδικό διανέμεται δωρεάν και αναγράφεται επΆ αυτού σχετική ένδειξη (έγγραφα 1113950/929/27.11.1992,1079931/497/31.7.1998, 1072786/518/12.8.1999,1074908/531/9.10.2002 και 1105260/895π.ε./18.1.2007).
5.    Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον η επιχείρηση σας διανέμει δωρεάν
στους επισκέπτες του παιδότοπου CD-ROM, τα οποία περιέχουν κατάλογο παιχνιδιών, διαφημιστικά spots για τηλεόραση, ταπετσαρίες οθόνης Η/Υ, καθώς και διάφορα Pc games, επί των οποίων αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν διάθεση», όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, με απώτερο σκοπό την προβολή της επιχείρησης στους πελάτες αυτής και επιπλέον τα CD-ROM διατίθενται αποδεδειγμένα άνευ αξίας στους προαναφερόμενους, κατΆ αναλογία των ανωτέρω, μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής για την παράδοσή ή διακίνησή τους προς τους επισκέπτες σας– παραλήπτες αυτών, με αναγραφή της ανωτέρω ένδειξης επί των διανεμομένων CD-ROM .ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο