Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-2007 ]

1067992/454/0015/29.10.2007 Έκδοση δελτίου αποστολής για μεταφόρτωση αγαθών.

(Έκδοση δελτίου αποστολής για μεταφόρτωση αγαθών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1067992/454/0015/29.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1067992/454/0015/29.10.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση δελτίου αποστολής για μεταφόρτωση αγαθών.

    Με την από 9.7.2007 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παρείχατε θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας (παραγωγής σκυροδέματος με έδρα την 'Ανδρο) προμηθεύεται αδρανή υλικά για την άσκηση της δραστηριότητας της, τα οποία φθάνουν με πλοίο στο λιμάνι της 'Ανδρου, το οποίο (λιμάνι) απέχει 25 χιλιόμετρα από την έδρα, συνοδευόμενα στο σύνολό τους από ένα Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, στο οποίο αναγράφεται ως τόπος προορισμού η έδρα της επιχείρησης. Στη συνέχεια τα υλικά μεταφορτώνονται από το πλοίο, το οποίο παραμένει στο λιμάνι για όσο χρόνο χρειαστεί για να γίνει η εκφόρτωση (συνήθως μια με δύο ημέρες), απ' ευθείας σε Ι.Χ.Φ. ή Φ.Δ.Χ. τα οποία εκτελούν πολλαπλά δρομολόγια μεταφοράς των υλικών αυτών.
    Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε τι συνοδευτικό παραστατικό θα πρέπει να εκδίδεται κατά την μεταφορά των αδρανών υλικών από το λιμάνι στην έδρα σας και αν μπορούν να τύχουν εφαρμογής τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη διοίκηση περί μεταφόρτωσης αγαθών και να χρησιμοποιηθεί ως συνοδευτικό παραστατικό το αρχικά εκδοθέν από τον προμηθευτή σας Τ-ΔΑ, προκειμένου να μεταφερθούν στον τελικό προορισμό.

Επί του ανωτέρου ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.     Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 11 (παρ.1 και 5) και 16 (παρ. 1) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, προκύπτει ότι ο επιτηδευματίας για τη μεταφορά αγαθών για την άσκηση του επαγγέλματός του με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης ή μισθωμένα δημόσιας εκδίδει δελτίο αποστολής το πρώτο αντίτυπο του οποίου συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδρομή τους και παραδίδεται στον παραλήπτη τους. Στο παραπάνω φορολογικό στοιχείο, μεταξύ άλλων, αναγράφεται και η ποσότητα κάθε είδους.
    2.     Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφά μας 1067015/763/0015/18.10.1990 και 1116721/716/0015/4.11.1998) στις περιπτώσεις μεταφόρτωσης αγαθών από μεταφορικό μέσο σε άλλο μεταφορικό μέσο για να προωθηθούν στο τελικό παραλήπτη, το συνοδευτικό τους στοιχείο, δηλαδή το Δ.Α. ή το Τ-ΔΑ, δεν επηρεάζεται από το γεγονός της «μεταφόρτωσης», τα αρχικώς δηλαδή μεταφερόμενα είδη, καθώς και οι ποσότητες δεν μεταβάλλονται κατά τη μεταφόρτωση, αλλά πρέπει να ταυτίζονται με τα αποσταλθέντα με το αρχικά εκδοθέν Δ.Α. ή Τ-ΔΑ, μέχρι την παράδοσή τους στον τελικό παραλήπτη, εφόσον συνοδεύονται μέχρι την παράδοσή τους με το ίδιο στοιχείο.
    3.     Από όλα τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για τη μεταφορά των υλικών από το λιμάνι της 'Ανδρου προς την έδρα της επιχείρησής σας απαιτείται η έκδοση ξεχωριστών δελτίων αποστολής για κάθε φόρτωση – αποστολή, είτε αυτή γίνεται με Ι.Χ.Φ., είτε με Φ.Δ.Χ., δεδομένου ότι οι ποσότητες που μεταφέρονται πρέπει να ταυτίζονται με αυτές που αναγράφονται επί του δελτίου αποστολής και επομένως η διακίνηση προς την έδρα της επιχείρησής σας δεν δύναται να γίνει με το αρχικά εκδοθέν Τ-ΔΑ του προμηθευτή σας, εφόσον η αναγραφόμενη επί αυτού ποσότητα δεν ταυτίζεται με αυτή που πράγματι μεταφέρεται.
    Σημειώνουμε ότι στα ως άνω δελτία αποστολής που εκδίδετε κατά τη μεταφόρτωση των υλικών θα πρέπει να αναγράφεται και ο α/α του Τ-ΔΑ του προμηθευτή σας, ώστε να συσχετίζονται με αυτό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο