Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2007 ]

1084970/554/0015/27.9.2007 Προμήθεια λεωφορείων ΚΤΕΛ με πετρέλαιο και ανταλλακτικά από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

(Προμήθεια λεωφορείων ΚΤΕΛ με πετρέλαιο και ανταλλακτικά από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1084970/554/0015/27.9.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1084970/554/0015/27.9.2007

ΘΕΜΑ: Προμήθεια λεωφορείων ΚΤΕΛ με πετρέλαιο και ανταλλακτικά από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

    Απαντώντας στην από 5.9.2007 αίτησή σας με την οποία μας γνωρίζετε ότι η ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ……Α.Ε. έχει κατασκευάσει ιδιόκτητες δεξαμενές και αποθήκες, όπου αποθηκεύει πετρέλαιο και ανταλλακτικά με τα οποία προμηθεύει τα λεωφορεία ιδιοκτησίας της, χωρίς να εμπορεύεται τα αγαθά αυτά, και ρωτάτε σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων και την εφαρμογή του Φ.Π.Α. εν προκειμένω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:    
    Έχοντας υπόψη ότι δεν πραγματοποιείτε εμπορία των αγαθών αυτών, αλλά τα αποκτάτε με αποκλειστικό σκοπό την ανάλωσή τους από τα οχήματα που εκμεταλλεύεσθε, είστε δηλαδή ο τελικός καταναλωτής αυτών, προκύπτει ότι τα αγαθά αυτά αποτελούν “έξοδα” της επιχείρησης και όχι “εμπορεύσιμα” και συνεπώς δεν μπορεί να τεθεί θέμα έκδοσης στοιχείου αξίας, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου αυτοπαράδοσης.
    Επίσης, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., εφόσον η προμήθεια με πετρέλαιο και η τοποθέτηση των ανταλλακτικών πραγματοποιείται εντός των εγκατάστασεών σας, όπου βρίσκονται οι δεξαμενές των καυσίμων και το απόθεμα των ανταλλακτικών, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής, ενώ εάν το πετρέλαιο ή τα ανταλλακτικά διακινούνται από το χώρο των εγκαταστάσεων αυτών ή άλλες εγκαταστάσεις προς τα οχήματα που τυχόν βρίσκονται εκτός των χώρων αυτών, τότε για τις διακινήσεις αυτές υπάρχει υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής (σχετ. έγγ. 1077164/492/0015/3.8.2007).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο