Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-1995 ]

ΠΟΛ.1217/4.8.1995 Γνωστοποίηση σειρών στοιχείων ή αθροιστών φ.τ.μ., που χρησιμοποιούνται για πωλήσεις προϊόντων (φαγητών, ποτών κ.λ.π.) με δημοτικό φόρο

(Γνωστοποίηση σειρών στοιχείων ή αθροιστών φ.τ.μ., που χρησιμοποιούνται για πωλήσεις προϊόντων (φαγητών, ποτών κ.λ.π.) με δημοτικό φόρο)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 4-8-11995
Αρ.Πρωτ.: 1095610/747/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ 1217

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση σειρών στοιχείων ή αθροιστών φ.τ.μ., που χρησιμοποιούνται για πωλήσεις προϊόντων (φαγητών, ποτών κ.λ.π.) με δημοτικό φόρο

1095610/747/0015/

1. Σας κοινοποιούμε τα τρία πρώτα εδάφια της παρ.22 του άρθρου 7 του Ν.2307/15.6.1995 (ΦΕΚ 113) τα οποία έχουν ως εξής:
"Η αληθής έννοια της διάταξης του εδαφίου Β' της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.339/1976, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 26 του Ν.1828/1989, με την οποία επιβάλλεται τέλος σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) Κέντρων διασκέδασης και των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων Γ' κατηγορίας και ανωτέρας, στα οποία προσφέρονται φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτομικά προϊόντα και γλυκίσματα, β) Ζυθοπωλείων ανεξαρτήτως κατηγορίας, μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης κατηγορίας και γ) Κέντρων πολυτελείας, είναι ότι: το τέλος επιβάλλεται μόνο στα προϊόντα, τα οποία σερβίρονται και καταναλώνονται στα καταστήματα που αναφέρονται στη διάταξη αυτή.
Ο διαχωρισμός των ακαθάριστων εσόδων που υπόκεινται στο παραπάνω τέλος γίνεται σε ιδιαίτερες σειρές φορολογικών στοιχείων, όταν δε χρησιμοποιείται φορολογική ταμειακή μηχανή πρέπει να καταχωρούνται σε διαφορετικά τμήματα (αθροιστές). Η ύπαρξη των σειρών ή των συγκεκριμένων αθροιστών γνωστοποιείται πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Για τη μη τήρηση των προηγούμενων διατάξεων επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 32 και 34 του Π.Δ/τος 186/1992."
Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2307/1995, ισχύουν από την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 15.6.1995.

2. Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις συνάγεται ότι οι πιο πάνω επιχειρήσεις, όταν πραγματοποιούν πωλήσεις προϊόντων, εκ των οποίων άλλα σερβίρονται και καταναλώνονται στο κατάστημα και άλλα παραδίδονται "πακέτο" για κατανάλωση εκτός καταστήματος, οφείλουν να διαχωρίζουν τα ακαθάριστα έσοδά τους που
υπόκεινται στο δημοτικό φόρο 5%, από αυτά που δεν υπόκεινται.
Για το λόγο αυτό υποχρεούνται:
α) Με δήλωσή τους να γνωστοποιήσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τις σειρές των φορολογικών στοιχείων, τις οποίες θα χρησιμοποιούν για τις πωλήσεις των υπαγομένων, στο δημοτικό φόρο, προϊόντων τους.
β) Εφόσον, χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή, να δηλώσουν - γνωστοποιήσουν τα τμήματα (αθροιστές) της φ.τ.μ., στα οποία θα καταχωρούνται οι πωλήσεις που υπάγονται στον φόρο αυτό.
γ) Να καταχωρούν τα έσοδα που υπόκεινται σε δημοτικό φόρο, στις προκαθορισμένες σειρές στοιχείων ή στα αντίστοιχα τμήματα της φ.τ.μ..
δ) Επίσης, πρέπει να καταχωρούν στα βιβλία τους διακεκριμένα τα ακαθάριστα έσοδα, που υπόκεινται στο δημοτικό φόρο 5%, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερες στήλες στο βιβλίο εσόδων - εξόδων ή ιδιαίτερους λογαριασμούς στα βιβλία τρίτης κατηγορίας, ώστε να είναι ευχερής η πληροφόρηση ή επαλήθευση, από τον έλεγχο των υποκειμένων στο πιο πάνω φόρο εσόδων.

3. Τέλος, η προαναφερόμενη γνωστοποίηση, πρέπει να γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από την χρησιμοποίηση των σειρών των φορολογικών στοιχείων ή των αθροιστών των φ.τ.μ., τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση με ακαθάριστα έσοδα, υποκείμενα στο δημοτικό φόρο 5%.

Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, παρακαλούμε για λόγους χρηστής διοίκησης, να μην επιβληθούν κυρώσεις, εφόσον η υπόψη γνωστοποίηση, υποβληθεί μέχρι δύο μήνες από την κοινοποίηση της παρούσης εγκυκλίου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο