Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2007 ]

1069448/464/0015/14.9.2007 Υποχρέωση έκδοσης ή μη δελτίου αποστολής, κατά τη διακίνηση πλαστικών φιαλιδίων μιας χρήσης, που περιέχουν δείγματα πετρελαιοειδών τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας.

(Υποχρέωση έκδοσης ή μη δελτίου αποστολής, κατά τη διακίνηση πλαστικών φιαλιδίων μιας χρήσης, που περιέχουν δείγματα πετρελαιοειδών τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1069448/464/0015/14.9.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1069448/464/0015/14.9.2007

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση έκδοσης ή μη δελτίου αποστολής, κατά τη διακίνηση πλαστικών φιαλιδίων μιας χρήσης, που περιέχουν δείγματα πετρελαιοειδών τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας.

    Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας μας γνωστοποιείται ότι, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο δραστηριότητας τον ποιοτικό έλεγχο δειγμάτων πετρελαιοειδών ,αποστέλλει σε πελάτες της κενά πλαστικά φιαλίδια, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά τη διακίνηση δειγμάτων πετρελαιοειδών, από τις εγκαταστάσεις του εκάστοτε πελάτη προς την υπόψη εταιρία για έλεγχο ποιότητας. Στη συνέχεια ρωτάτε εάν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής κατά τη διακίνηση των πλαστικών φιαλιδίων, τα οποία δεν είναι εμπορεύσιμα, παρέχονται δωρεάν στους πελάτες για τη διακίνηση των δειγμάτων στα εργαστήρια της υπόψη εταιρίας  όπου και τελικά απορρίπτονται (δείγμα και φιαλίδιο) μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

    Σε σχέση με τα προαναφερόμενα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις του α΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π. δ/γμα 186/1992), «Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό…».
2.    Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 περίπτωση ζ΄ της εγκυκλίου Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με την παρ.11.9.2. εδάφιο στ΄ της εγκυκλίου 3/24.11.1992 ερμηνευτικής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., για τη διακίνηση κενών φιαλών και κιβωτίων, αναψυκτικών και λοιπών ειδών, τα οποία αποτελούν πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων παραγωγής αυτών, μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής, εφόσον τα είδη αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορίας και διακινούνται με ιδιωτικής φύσης μεταφορικά μέσα.
3.     Κατ' ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις (έγγραφα1018523/133/8.3.1994, 1132403/1002/15.1.1998) να μην εκδίδονται δελτία αποστολής για τις διακινήσεις κενών ειδών συσκευασίας, κενών μπιτονιών διαλύματος τεχνητού νεφρού, εφόσον  για τα είδη αυτά πληρούνται οι προϋποθέσεις που προαναφέρονται.
 Ενόψει των ανωτέρω για τη διακίνηση των κενών φιαλιδίων μιας χρήσης προς τις εγκαταστάσεις των πελατών δεν απαιτείται έκδοση δελτίων αποστολής, εφόσον αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορίας για την υπόψη επιχείρηση και διακινούνται με ιδιωτικής φύσης μεταφορικά μέσα.   
4.      Περαιτέρω, όσον αφορά τη διακίνηση των φιαλιδίων που περιέχουν δείγματα  πετρελαιοειδών στα εργαστήρια της υπόψη εταιρίας για έλεγχο ποιότητας, όπου και τελικά απορρίπτονται (δείγμα και φιαλίδιο) μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής, γιατί τα διακινούμενα προς εξέταση για έλεγχο ποιότητας προαναφερόμενα δείγματα, δε συμπληρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 186/92(Κ.Β.Σ.).(Έγγραφά μας 1069439/475/4.8.1999,1105562/889/26.11.2001 και 1076730/601/19.10.2006)ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο