Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2007 ]

1072566/477/0015/6.9.2007 Έκδοση συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής και δελτίου επιστροφής.

(Έκδοση συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής και δελτίου επιστροφής.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1072566/477/0015/6.9.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1072566/477/0015/6.9.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής και δελτίου επιστροφής.

    Με την από 20.7.2007 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας η οποία διενεργεί πωλήσεις επί οχήματος προτίθεται να εκδίδει συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής με μηχανογραφικό τρόπο και ρωτάτε α) εάν είναι εφικτή η έκδοση τόσο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής όσο και του συγκεντρωτικού δελτίου επιστροφής με μηχανογραφικό τρόπο, μολονότι τα παραστατικά κατά την πώληση των αγαθών θα εκδίδονται χειρόγραφα και β) εάν στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής πέρα από τη στήλη της περιγραφής των μεταφερόμενων αγαθών πρέπει να υπάρχει και στήλη περιγραφής των επιστρεφόμενων αγαθών, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής, αλλά συμπληρώνεται το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής με τις επιστρεφόμενες ποσότητες. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 3522/2006, συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη κατά την παραλαβή τους. Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται από τον υπόχρεο, κατά παραλήπτη, δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανικής πώλησης, ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίων από τον πωλητή. Στο στοιχείο που εκδίδεται κατά περίπτωση αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και η ακριβής ώρα παράδοσής τους. Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών καθώς και ο αύξων αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής.
2.       Με την παράγραφο 29.3. της εγκυκλίου ΠΟΛ 1024/15.2.2007 παρασχέθηκαν διευκρινίσεις επί των ανωτέρω διατάξεων σχετικά τις δυνατότητες που παρέχονται στον επιτηδευματία που έχει εκδώσει  συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής. Ειδικότερα, κατά την επιστροφή στην επιχείρηση και για την τακτοποίηση των επιστρεφομένων αγαθών ο επιτηδευματίας μπορεί:
•    είτε να αναγράφει στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής την ποσότητα των αγαθών που επιστράφηκαν από κάθε είδος,
•    είτε να εκδίδει συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής στο περιεχόμενο του οποίου αναγράφονται η ποσότητα των αγαθών που επιστράφηκαν από κάθε είδος και ο αύξων αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής με το οποίο διακινήθηκαν τα επιστρεφόμενα αγαθά.
3.       Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον επιλέξετε την πρώτη από τις δύο ανωτέρω δυνατότητες, δηλαδή να μην εκδίδετε συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής αλλά να ενημερώνετε το εκδοθέν συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, αρκεί η αναγραφή των επιστρεφόμενων ποσοτήτων σε αυτό με χειρόγραφο τρόπο σε ιδιαίτερη στήλη παραπλεύρως των στηλών που περιλαμβάνουν τα είδη που αρχικά διακινήθηκαν με το στοιχείο αυτό, και δεν απαιτείται η εκ νέου αναγραφή της περιγραφής των επιστρεφόμενων ειδών. Επίσης, δεδομένου ότι η παράλληλη χρήση χειρόγραφων και μηχανογραφικών στοιχείων δεν απαγορεύεται, μπορείτε να εκδίδετε το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής και το συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής με μηχανογραφικό τρόπο, ενώ τα παραστατικά πώλησης με χειρόγραφο (με την επιφύλαξη βεβαίως των διατάξεων του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και του ν. 1809/1988 “περί ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών).     ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο