Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2007 ]

1044135/282/0015/13.7.2007 Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίων αποστολής, κατά την παράδοση απορριμμάτων ανακύκλωσης στο χώρο συγκέντρωσης τους.

(Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίων αποστολής, κατά την παράδοση απορριμμάτων ανακύκλωσης στο χώρο συγκέντρωσης τους.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1044135/282/0015/13.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1044135/282/0015/13.7.2007

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίων αποστολής, κατά την παράδοση απορριμμάτων ανακύκλωσης στο χώρο συγκέντρωσης τους.

    Με τις από 6/5/2007 και 3/7/2007 αιτήσεις σας και όσα προφορικά διευκρινίσθηκαν σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, θέτετε υπόψη μας τα εξής:

    Η εταιρία σας διατηρεί ψυκτικούς θαλάμους (κτίριο ψυγείο), στους οποίους οι πελάτες σας αποθηκεύουν κατεψυγμένα προϊόντα. Κατά την είσοδο των εμπορευμάτων στους ψυκτικούς θαλάμους, οι πελάτες σας αποθέτουν εντός του χώρου της επιχείρησης διάφορα υλικά συσκευασίας (χαρτιά, πλαστικά φίλμς και ταινίες, χαρτιά, ξύλινες παλέτες) ως απορρίμματα, τα οποία στη συνέχεια τοποθετούνται από το προσωπικό της εταιρίας σας σε κάδο που είναι τοποθετημένος σε συγκεκριμένο χώρο εντός της επιχείρησης, με σκοπό περαιτέρω την περισυλλογή και διακίνηση αυτών, με φορτηγό Δ.Χ. ιδιοκτησίας τρίτου με δαπάνες της εταιρείας σας, σε μονάδα ανακύκλωσης εξουσιοδοτημένου φορέα, που λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του ν.2939/2001 περί ανάπτυξης και λειτουργίας «συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης» απορριμμάτων. Επίσης μας γνωστοποιείται ότι, η εταιρία σας για τη συλλογή και περαιτέρω παράδοση των εν λόγω απορριμμάτων στους εξουσιοδοτημένους φορείς προς ανακύκλωση, δεν εισπράττει αμοιβή.
    Ενόψει των ανωτέρω ερωτάτε εάν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Αποστολής κατά την παράδοση των ως άνω ανακυκλώσιμων υλικών από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας δεδομένου ότι πρόκειται για απορρίμματα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει στοιχείο κτήσης τους ούτε και εισπράττετε κάποια αμοιβή για την παράδοση τους σε συγκεκριμένο φορέα.
    Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό.
2. Ενόψει των προαναφερομένων, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής κατά την παράδοση απορριμμάτων, εφόσον αυτά αποδεδειγμένα δεν έχουν εμπορευματική αξία για τον παραδίδοντα δεδομένου ότι, δεν συμπληρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία των αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. .
Σημειώνουμε ότι, τα θέματα περισυλλογής απορριμμάτων ανακύκλωσης βάσει των διατάξεων του ν.2939/2001, έχουν επιλυθεί από την Υπηρεσία μας με σχετικές διοικητικές απαντήσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τους αρμόδιους φορείς που έχουν επιφορτιστεί με το έργο αυτό βάσει των διατάξεων του προαναφερόμενου νόμου. (Έγγραφά μας 1045074/404/0015/13-10-2004 και 1120124/937 π.ε./0015/8-3-2006).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο