Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2007 ]

1059157/399/0015/10.7.2007 Επιστροφή εμπορευμάτων χωρίς στοιχείο διακίνησης.

(Επιστροφή εμπορευμάτων χωρίς στοιχείο διακίνησης.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1059157/399/0015/10.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1059157/399/0015/10.7.2007

ΘΕΜΑ: Επιστροφή εμπορευμάτων χωρίς στοιχείο διακίνησης.

    Απαντώντας στην από 15-6-2007 αίτησή σας, με την οποία ερωτάτε εάν για την επιχείρησή σας είναι νόμιμη η έκδοση Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής, όταν πελάτες σας επιτηδευματίες (ελεύθεροι επαγγελματίες) επιστρέφουν εμπορεύματα, για τα οποία έχει εκδοθεί Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, χωρίς όμως να έχουν εκδώσει Δελτίο Αποστολής ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί από εσάς Πιστωτικό Τιμολόγιο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.    Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται ότι, δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών).
    2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, ο επιτηδευματίας επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση χωρίς στοιχείο διακίνησης εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι επιτηδευματίας ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος, τηρεί στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται η παραλαβή, βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής για κάθε παραλαβή.
    3.    Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον η επιστροφή εμπορευμάτων από επιτηδευματίες πελάτες σας δεν συνοδεύεται από δελτίο αποστολής ως έχουν υποχρέωση και παράδοση-παραλαβή αυτών έγινε στην επαγγελματική σας εγκατάσταση, υποχρεούστε στην τήρηση  βιβλίου ποσοτικής παραλαβής ή διπλότυπου δελτίο ποσοτικής παραλαβής με την  παραλαβή τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο