Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2007 ]

1027345/179/0015/14.6.2007 Τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας - εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις περιοδικού σε βιβλιοπωλεία και σε συνδρομητές.

(Τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας - εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις περιοδικού σε βιβλιοπωλεία και σε συνδρομητές.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1027345/179/0015/14.6.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1027345/179/0015/14.6.2007

ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας - εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις περιοδικού σε βιβλιοπωλεία και σε συνδρομητές.

Με την από 9/3/2007 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι διατηρείτε ένα εκδοτικό γραφείο και κάνετε εκδόσεις βιβλίων, τηρείτε δε βιβλίο εσόδων - εξόδων. Περαιτέρω επειδή προτίθεστε να εκδώσετε ένα διμηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό, το οποίο θα πωλείτε εσείς ο ίδιος λιανικώς σε συνδρομητές και επιπλέον θα το στέλνετε προς πώληση σε ένα βιβλιοπωλείο, ζητάτε να σας γνωρίσουμε, αν για την έκδοση και διάθεση του εν λόγω περιοδικού έχετε υποχρέωση να τηρείτε ξεχωριστά βιβλία και να εκδίδετε τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης συνδρομών.

Αναφορικά με το θέμα αυτό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (Π.δ. 186/1992) ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλματός του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί:
α) το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων,
β) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις,
γ) τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις,
δ) τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες μπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες.
2.     Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. το ποσό κάθε πράξης της προηγούμενης παραγράφου αναλύεται σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος και του Φ.Π.Α .. Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
3.     Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο επιτηδευματίας της δεύτερης 8 κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλματός του και εφόσον διαθέτει μία μόνο επαγγελματική εγκατάσταση, τηρεί ένα μόνο βιβλίο εσόδων-εξόδων, στο οποίο καταχωρεί όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί κατά τον τρόπο που ορίζεται από τις διατάξεις αυτές. Συνεπώς δεν απαιτείται να τηρήσετε ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων-εξόδων για την έκδοση και διάθεση του προαναφερομένου περιοδικού, ούτε κάποιο άλλο πρόσθετο βιβλίο, καθόσον δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
4.     Όσον αφορά τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση, απ' ευθείας από εσάς σε συνδρομητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα),του εν λόγω περιοδικού έναντι συνδρομής, καθώς και για τη χονδρική του πώληση σε βιβλιοπωλείο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
α) Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με την ερμηνευτική εγκύκλιο 3/1992 8 (και ειδικότερα στις παραγράφους 12.2.4.η'και 13.1.4.β΄ αυτής ),για τις εισπράξεις συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών από συνδρομητές φυσικά ή νομικά πρόσωπα επαγγελματίες ή μη, δεν εκδίδονται τιμολόγια αλλά αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, κατά το χρόνο είσπραξης της συνδρομής.
β) Επίσης από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής κατά τη διακίνηση προς τα ΕΛ.Τ Α. και τους συνδρομητές εφημερίδων και περιοδικών, από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών (εγκ. 3/1992 παρ.11.9.5.η΄).
Ενόψει των προαναφερομένων, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για τις εισπράξεις των συνδρομών, από τη διάθεση του περιοδικού που προτίθεστε να εκδώσετε, μπορεί  να εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, κατ΄ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων παραπάνω για τις συνδρομές περιοδικών και εφημερίδων.(Έγγραφα 1063494/396/2-6-1998 και 1029425/198/5-4-2005) και για τις χονδρικές πωλήσεις σε βιβλιοπώλες Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο Πώλησης ή συνενωμένο στοιχείο Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο