Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-2007 ]

1109900/945/0015/3.5.2007 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση διακίνησης αγαθών για δοκιμή και στη συνέχεια χρησιδανεισμό τους στον ίδιο επιτηδευματία.

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση διακίνησης αγαθών για δοκιμή και στη συνέχεια χρησιδανεισμό τους στον ίδιο επιτηδευματία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1109900/945/0015/3.5.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1109900/945/0015/3.5.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση διακίνησης αγαθών για δοκιμή και στη συνέχεια χρησιδανεισμό τους στον ίδιο επιτηδευματία.

Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ο πελάτης σας, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων παραδίδει στους πελάτες του (μικροβιολογικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα) μηχανήματα προς δοκιμή (για μια περίοδο από ένα έως τρεις μήνες), και εφόσον αυτά γίνουν αποδεκτά από τους τελευταίους συνάπτεται σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ τους. Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε εάν κατά την ημερομηνία της έγγραφης αποδοχής του χρησιδανεισμού του μηχανήματος και την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης χρησιδανείου, απαιτείται η έκδοση νέου Δελτίου Αποστολής (Δ.Α.) από τον πελάτη σας, αφού έχει εκδοθεί ήδη Δ.Α. από αυτόν κατά την ημερομηνία μεταφοράς των μηχανημάτων προς τους πελάτες του με σκοπό διακίνησης «προς δοκιμή».

Επί του ερωτήματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία, μεταξύ άλλων, και σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών). Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου ως άνω άρθρου, μεταξύ των υποχρεωτικών δεδομένων που αναγράφονται στο δελτίο αποστολής είναι και ο σκοπός της διακίνησης.
    Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, επειδή διαφοροποιείται ο σκοπός της διακίνησης και της παράδοσης χωρίς φυσική διακίνηση (δοκιμή αρχικά και χρησιδανεισμός μετέπειτα) των εν λόγω μηχανημάτων, πρόκειται για δύο διακεκριμένες πράξεις – σκοπούς «παράδοσης αγαθών» και επομένως θα πρέπει να εκδοθεί Δ.Α. για την κάθε μία ξεχωριστά, αναγράφοντας τον εκάστοτε σκοπό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στη δεύτερη περίπτωση δε λαμβάνει χώρα και διακίνηση των αγαθών (αναγράφεται σχετική παρατήρηση), δεδομένου ότι η έννοια της «παράδοσης» είναι ευρύτερη από εκείνη της «διακίνησης» σε συνδυασμό με το σκοπό κατά περίπτωση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο