Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2007 ]

1021978/144/0015/17.4.2007 Διακίνηση αγαθών, μέσω αποθήκης, για εξαγωγή σε τρίτη χώρα. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

(Διακίνηση αγαθών, μέσω αποθήκης, για εξαγωγή σε τρίτη χώρα. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1021978/144/0015/17.4.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1021978/144/0015/17.4.2007

ΘΕΜΑ: Διακίνηση αγαθών, μέσω αποθήκης, για εξαγωγή σε τρίτη χώρα. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

Με την από 14/2/2007 αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας, που έχει έδρα στην Ξάνθη, εξάγει αγαθά σε τρίτη χώρα (Η.Π.Α),τα οποία, κατ' εντολή  του αλλοδαπού πελάτη σας, αφού ελεγχθούν, αρχικά παραδίδονται σε αποθήκη τρίτου που βρίσκεται στη Λαμία, για προσωρινή εναπόθεση και φύλαξη, μέχρις ότου  αυτά  μεταφερθούν, είτε όλη η ποσότητα είτε τμηματικά, με κοντέϊνερ στον Πειραιά για εξαγωγή στις Η.Π.Α.. Στη συνέχεια ρωτάτε για τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία διακίνησης, καθώς και το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου  προς τον αλλοδαπό πελάτη σας στην περίπτωση που περιγράφεται. Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Με την Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30-1-1987 εγκύκλιό μας αντιμετωπίστηκαν οι περιπτώσεις των τριγωνικών συναλλαγών. Με βάση την προαναφερόμενη εγκύκλιο στο δελτίο αποστολής, εκτός των άλλων, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – προμηθευτή και του τελικού πραγματικού – φυσικού παραλήπτη των αγαθών. Επίσης στο δελτίο αποστολής αυτό και σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο θα αναγράφεται ότι η αποστολή διενεργείται κατ' εντολή και για λογαριασμό του εντολέα (αρχικού αγοραστή) καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτού (εντολέα). Το πρώτο αντίτυπο θα συνοδεύσει τα αγαθά και θα παραδοθεί στον τελικό – αγοραστή παραλήπτη αυτών.
    Στον εντολέα (αρχικό αγοραστή) θα σταλεί για ενημέρωσή του, αλλά και για εξυπηρέτηση φορολογικών αναγκών είτε ένα αντίτυπο του Δ.Α. (ΟΧΙ το πρωτότυπο) που εκδόθηκε από τριπλότυπο στέλεχος, είτε ένα φωτοαντίγραφο του Δ.Α. από το στέλεχος, όπως έγινε δεκτό και με την εγκ. 3/1992 (παραγρ. 11.9.4).
2.     Περαιτέρω, για τις πωλήσεις αγαθών σε τρίτες χώρες έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση(εγκύκλιος 3/1992  παρ.12.2.2),εφόσον αυτό απαιτείται από τις διαδικασίες εξαγωγής ότι, το τιμολόγιο μπορεί να προηγηθεί του χρόνου παράδοσης ή έναρξης αποστολής των αγαθών.
3.    Εφόσον, όπως προαναφέρεται, τα αγαθά αποστέλλονται από τις εγκαταστάσεις σας, κατ' εντολή του αλλοδαπού πελάτη σας και παραδίδονται σε αποθηκευτικό χώρο που υποδεικνύει αυτός, τα φορολογικά στοιχεία διακίνησης και αξίας, στην περίπτωση που εξετάζεται, θα εκδοθούν ως εξής: α)Δελτίο αποστολής του προμηθευτή που θα συνοδέψει τα αγαθά μέχρι τον αποθηκευτικό χώρο, όπου και θα παραμείνουν για φύλαξη. Στο Δ.Α. αυτό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων δεδομένων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., ο σκοπός διακίνησης των αγαθών(πώληση-αποθήκευση και περαιτέρω εξαγωγή)και σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο του, θα γίνεται μνεία ότι η αποστολή-αποθήκευση διενεργείται κατ' εντολή και για λογαριασμό του αλλοδαπού αγοραστή και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία αυτού, β)Δελτίο αποστολής του αποθηκευτή, που θα συνοδέψει τα αγαθά μέχρι το τελωνείο εξαγωγής, όπου θα γίνεται μνεία στο αρχικό δελτίο αποστολής του προμηθευτή και στο σκοπό διακίνησης θα αναφέρεται ότι τα αγαθά διακινούνται « από αποθήκευση προς εξαγωγή» και γ)Με βάση το αρχικό δελτίο αποστολής του προμηθευτή εκδίδεται από αυτόν το τιμολόγιο πώλησης προς τον αλλοδαπό πελάτη του το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία αποστολής των αγαθών στον αποθηκευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο