Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2007 ]

1020214/132/0015/28.3.2007 Υποχρέωση ή μη τήρησης πρόσθετου βιβλίου κ.λπ., από επιχείρηση παροχής φιλοξενίας και εκπαίδευσης κατοικίδιων ζώων-Εκδιδόμενα στοιχεία για τη μεταφορά αυτών.

(Υποχρέωση ή μη τήρησης πρόσθετου βιβλίου κ.λπ., από επιχείρηση παροχής φιλοξενίας και εκπαίδευσης κατοικίδιων ζώων-Εκδιδόμενα στοιχεία για τη μεταφορά αυτών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1020214/132/0015/28.3.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1020214/132/0015/28.3.2007

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη τήρησης πρόσθετου βιβλίου κ.λπ., από επιχείρηση παροχής φιλοξενίας και εκπαίδευσης κατοικίδιων ζώων-Εκδιδόμενα στοιχεία για τη μεταφορά αυτών.

Με την από 20/2/2007 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι, επιχείρηση παροχής φιλοξενίας και εκπαίδευσης κατοικίδιων ζώων παραλαμβάνει από ιδιώτες είτε στις εγκαταστάσεις της είτε από τις κατοικίες αυτών, με δικά της μεταφορικά μέσα, ζώα για φιλοξενία, τα οποία στη συνέχεια επιστρέφει στους ιδιοκτήτες τους είτε με αποστολή στις κατοικίες τους είτε με παράδοση στις εγκαταστάσεις της. Στη συνέχεια ρωτάτε εάν απαιτείται η έκδοση φορολογικού στοιχείου διακίνησης  για τη μεταφορά των ζώων, στις περιπτώσεις που προαναφέρονται, καθώς επίσης και εάν η εν λόγω επιχείρηση υποχρεούται σε τήρηση πρόσθετων βιβλίων του Κ.Β.Σ. για την παραπάνω δραστηριότητα.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.     Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) καθώς και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτού, δεν προβλέπεται υποχρέωση τήρησης  πρόσθετου βιβλίου ή άλλου ειδικού βιβλίου γι αυτού του είδους την επιχειρηματική δραστηριότητα.
     2.     Περαιτέρω,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.),δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία:
    α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών),
    β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του.
    Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον παραλήπτη τους.      
    Όταν, κατά τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα.
  3.        Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι διακινήσεις που πραγματοποιείτε στα πλαίσια της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική αίτησή σας (εισαγωγικό μέρος του παρόντος εγγράφου), συνδέονται με την έκδοση στοιχείων εσόδου, υποχρεούστε να εκδίδετε δελτίο αποστολής σε κάθε περίπτωση (από και προς τους πελάτες σας ή από και προς τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας) στο οποίο ο σκοπός διακίνησης θα συμπληρώνεται κατά περίπτωση (π.χ. για φύλαξη, εκπαίδευση κ.λ.π.). Για τις παραδόσεις των κατοικίδιων ζώων από τις εγκαταστάσεις σας στους ιδιοκτήτες τους-ιδιώτες, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής. (Σχετ. έγγραφό μας 1059546/354/0015/30-6-2005).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο